Prosjekter

Oversetting og pilotering av ICOPE i Agder

ROMEO – Rus Og Mental helse, og Eldreomsorgens organisering

MedSafe-Old.Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services

MEDSAM. Modeller for medborgersamskaping 

Kartlegging av hvordan kommunene tilrettelegger for tro- og livssynsutøvelse for brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester 

Connecting ORAL health – and home care services for patients recieving home care in Norway 

Negative pasient- og brukererfaringer ved bruk av helsetjenester   

Implementering av kvalitetsreformen «Leve hele livet» 

Kommunal fengselshelsetjeneste og profesjonsetikk

The politics of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare 

Norwegian Vision in Stroke

Helsefremmende samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Individuell boligplan – en helhetlig metode til en bærekraftig bo- og livssituasjon

Kommuneforskningsprogram (Kfp)

Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i
sykehjem

Voksenskole for personer med kognitiv svikt – et bidrag til livslang læring

Evaluering av arbeidsmetoden ‘Aktive sammen’

Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders? Planlagt tidsperiode:  2019-2022.

European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.

Evaluering av nytt omsorgskonsept for personer med demens i Strømmehaven, Kristiansand kommune (2018-2021). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.