Prosjekter

Boligvel. Helhetlig tilnærming i det boligsosiale arbeidet. Planlagt tidsperiode:  2019-2022.

Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders? Planlagt tidsperiode:  2019-2022.

European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.

Evaluering av nytt omsorgskonsept for personer med demens i Strømmehaven, Kristiansand kommune (2018-2021). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.

Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking. Planlagt tidsperiode:  2019-2022.

Implementering av kvalitetsreformen «Leve hele livet». Planlagt tidsperiode:  2019-2024

Kommunal fengselshelsetjeneste og profesjonsetikk. Planlagt tidsperiode: 2019-2023.

Negative pasient- og brukererfaringer ved bruk av helsetjenester. Planlagt periode: 2021-2024.

The politics of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services. Planlagt tidsperiode 2020-2023

Tjenesteshop Larvik. Planlagt tidsperiode:  2018-2021

Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i
sykehjem. Planlagt tidsperiode:  2021-2022

Evaluering av arbeidsmetoden «Aktive sammen». Planlagt tidsperiode: 2022-2023

Kommuneforskningsprogram (Kfp). Pilotår 2022-2023

Voksenskole for personer med kognitiv svikt – et bidrag til livslang læring. Planlagt tidsperiode: 2021-2023