Nyheter

  Torunn Vatnøy disputerer 28. november

  Mandag 28. november er en ny stor og viktig dag for oss i SOF, sør. Da disputerer vår tidligere stipendiat Torunn Vatnøy (bildet) for doktorgraden på en avhandling om sykepleiekompetansen i kommunale akuttmottak. Disputasen foregår fysisk på UiA, men kan også følges digitalt via Zoom. Lenke til disputas og mer informasjon om avhandlingen finner du her.

  Bjørnulf Arntsen disputerer 30. september

  Fredag 30. september er en stor og viktig dag for oss i SOF, sør. Da disputerer daglig leder ved senteret, Bjørnulf Arntsen (bildet), for doktorgraden på en avhandling om interkommunalt samarbeid i helsesektoren. Disputasen foregår digitalt via Zoom og er åpen for alle. Lenke til disputas og mer informasjon om avhandlingen finner du her.

  – Våre fremste samarbeidspartnere

  I to junidager var over tjue ansatte fra SOF, sør og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenestene (USHT’ene) samlet til det årlige regionale fagseminaret – denne gang i Langesund. Der ble det god tid til å dele erfaringer og få ny kunnskap for de ansatte i Vestfold, Telemark og Agderregionen. VR-teknologi og personvern, demensplan og forskningsetikk, Omsorgsbibliotekets kunnskapsoppsummeringer og trygghetsstandarden var bare noen av temaene som ble tatt opp. «SOF og USHT regionalt her i sør har god tradisjon for et tett samarbeid. USHT’ene er våre fremste samarbeidspartnere, og de forbinder oss med kommunene, ansatte i tjenestene, pårørende, sluttbrukere og pasienter. Da er slike felles samlinger der vi møtes i flotte omgivelser over flere dager svært verdifulle», sier Per Gunnar Disch ved SOF, sør som ledet seminaret sammen med Heidi Johnsen fra USHT Telemark.

  Masterstudenter bidrar til kunnskapsutvikling i kommunene

  SOF, sørs nye stipendprogram «Kommuneforskningsprogrammet (KFP)», legger til rette for at masterstudenter ved UiA får jobbe med relevante problemstillinger for kommunene i Sør-Norge. For tiden er det seks masterstudenter som deltar i programmet, og hver av dem får 10.000 kroner i prosjektstipend. Les mer om stipendprogrammet KFP her.

Nyhetsarkiv