Nyheter

  Belyser utfordringene i fastlegeordningen for eldre pasienter med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser

  Fastlegeordningen i Norge er verdsatt og har bred oppslutning, men evalueringer har også vist at den ikke godt nok ivaretar eldre personer med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Dette er utgangspunktet for artikkelen «Problemer, taushet og tiltak» som Kristin Briseid og Linda Madsen nylig publiserte i Norsk antropologisk tidsskrift. Her ser de to førsteamanuensene ved SOF, sør nærmere på hvordan fastleger og regjeringen fremstiller utfordringene med fastlegeordningen for eldre pasienter med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. De viser hvordan regjeringen, gjennom sin handlingsplan, fremstiller problemene for disse pasientgruppene på måter som får visse politiske grep til å fremstå nødvendige. Og de synliggjør gjennom intervjuer med femten fastleger hva som «har blitt liggende i skyggen» i regjeringens tilnærming til de eldre pasientene. Artikkelen kan leses i sin helhet her.

  Digitalt webinar om forskningsveiviseren

  Da det nyopprettede Senter for forskning på folkehelse og levekår (SFL) inviterte til sin nye digitale webinarrekke , var det Per Gunnar Disch og Terje Fredwall fra SOF, sør som holdt åpningsinnlegget. Webinarene retter seg særlig mot kommunene på Agder og Agder fylkeskommune, og i sitt innlegg presenterte de to SOFs ferske veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Sammen med Marianne Goris fra SFL (til høyre) belyste de også spørsmål fra deltakerne om hvordan kommunene kan medvirke til og tilrettelegge for forskning. Les mer om seminaret her.

  – Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl

  I hundre timer har stipendiat Lise Ellingsen Langemyhr ved SOF, sør (til venstre) fulgt samspillet mellom arbeidstakere med utviklingshemming og ansatte på et stort kommunalt dagsenter. Gjennom observasjon og intervjuer fant hun arbeid, omsorg, vennskap og produksjon. Anerkjennelsen arbeidstakere opplever her, står i kontrast til det de opplever i andre sosiale sammenhenger, påpeker Langemyhr (til venstre) og førsteamanuensis Heidi Haukelien i det siste nummeret av Tidsskrift for omsorgsforskning. Les forskningsartikkelen her.

  Arbeidsgiver ønsket mer forskningskompetanse – tok offentlig ph.d. ved SOF, sør

  Sykepleier Vigdis Aaltvedt jobber med demenssyke i Skien kommune. Nå har hun forsket på hvordan det blir lagt til rette for yngre personer med demens. De siste årene har Vigdis vært stipendiat ved SOF, sør, og i februar forsvarte hun doktorgradsarbeidet sitt. – Jeg er fremdeles ansatt i Skien kommune og arbeider som operativ sykepleier i demensteamet der. Den kunnskapen jeg har fått med meg gjennom doktorgradsarbeidet får jeg bruk for hele tiden, sier hun i et intervju med nettavisen Khrono. Les hele intervjuet her.

Nyhetsarkiv