Nyheter

  Innvandrere i Norge eldes raskere og har flere kroniske plager

  På mange måter er det ikke spesielt å være innvandrer og eldes i Norge. Samtidig finnes det noen vesentlige forskjeller: Innvandrere har en tendens til å eldes raskere og slite med flere kroniske helseplager med alderen enn resten av befolkningen. Det skriver stipendiat Zeljka Cvetkovic og førsteamanuensis Beate Lie Sverre, begge tilknyttet SOF, sør, i en kronikk i Drammens tidende. Les hele kronikken her.

  Kommersielle velferdsleverandører – hva viser forskningen?

  Foto: Colourbox

  Hva viser forskningen om konsekvensene av økt bruk av kommersielle leverandører? I en kronikk i Klassekampen nylig belyser forskningsleder Brooke Hollister ved SOF, sør dette spørsmålet ved å diskutere tre områder: hvor de kommersielle aktørene kan hente profitt, hvem som eier de kommersielle aktørene, og hvilken kunnskap som finnes om eierskap og kvalitet. – Kronikken handler primært om sykehjemssektoren, men deler av innholdet kan også være relevant for andre velferdsområder, sier Brooke, som har skrevet teksten sammen med Anders Havig og Charlene Harrington. Les kronikken her.

  Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

  – Trening har minst like stor effekt på symptomer på depresjon som medisinering og samtaleterapi. Det forteller førsteamanuensis Kjersti Karoline Danielsen ved SOF, sør. Hun har gjennomgått og oppsummert kunnskapen om fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Hele publikasjonen er nå tilgjengelig i Omsorgsbiblioteket. Les mer.

  – Særdeles viktige bidrag til forståelsen av verdibrytninger

  Førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved SOF, sør har sammen med UiA-kollega Odin Lysaker vært redaktør for antologien «Verdier i konflikt». Tolv forskere har her tatt for seg ulike verdikonflikter og måten disse utspiller seg på i arbeidsliv og det offentlige rom. I en anmeldelse nylig ble resultatet rosende omtalt av dosent emeritus Lars Gunnar Lingås. «Denne antologien gir særdeles viktige bidrag til forståelsen av kulturelle, livssynsrelaterte, politiske og faglige motsigelser i dagens Norge», skriver Lingås om boka, som spenner over temaer fra kommunal fengselshelsetjeneste, barnets beste i barnevernet, polygame ekteskap, og selvbestemmelse for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, til hvordan hat kan forstås som moralsk ressurs for overlevende etter 22. juli. Klikk her for å laste ned boka gratis. Les hele anmeldelsen her.

Nyhetsarkiv