Nyheter

  Kick-off for forskningsprosjekt Voksenskolen

  Bilde: deltakere på kick-off
  Bildeeier: USHT Agder øst

  Grimstad kommune startet i 2019 opp et nytt og innovativt aktivitetstilbud til personer med demenssykdom. Voksenskolen har åpent to dager i uken, med plass til 8 elever hver dag. Skolen bygger på prinsippet om livslang læring og har fokus på kognitiv trening, fysisk aktivitet, ADL- trening samt sosialt samvær.

  Sommeren 2021 fikk vi midler fra Stiftelsen DAM via Norske Kvinners Sanitetsforening til å forske på nytten for elevene og deres pårørende. Senter for omsorgsforskning, sør skal utføre forskningen.

  21. oktober 2021 hadde vi kick-off samling på Strand hotell for starten på forskningsprosjektet Voksenskolen. Her var elever, pårørende, frivillige lag og foreninger, lærere, forskere og andre støttespillere samlet for å få informasjon både om skolen og om forskningen.

  Skrevet av Breit Westbye, USHT Agder øst

  – Gå for generasjonspark!

  Da Per Gunnar Disch (bildet) ved SOF sør fikk vite at Porsgrunn kommune hadde planer om å renovere et parkområde, kontaktet han eldrerådet. Sammen fremmet de forslag om å etablere en generasjonspark i samarbeid med lokalsamfunnets institusjoner. – En generasjonspark skal fungere som en møteplass i byen eller lokalsamfunnet på tvers av aldersgrupper og innby til ulike aktiviteter på tvers av generasjonene, forteller Per Gunnar, som kobler arbeidet med parken til kvalitetsreformen Leve hele livet. Les mer om generasjonsparken her.

  Hva er viktig for eldre pasienter?

  I en ny studie har stipendiat Elin Rogn Nilsen ved SOF, sør intervjuet eldre personer, som nylig var utskrevet fra sykehuset til eget hjem, om hva de mener er viktig i de ulike fasene av pasientforløpet. Pasientene ble intervjuet 3-4 uker etter utskrivning fra sykehus og på nytt seks måneder senere. Ett av funnene hennes er at mange eldre ikke forstår hensikten med «Hva er viktig for deg?»-spørsmålet, som skal prege de personsentrerte helse- og omsorgstjenestene. Både selve ordlyden i setningen og meningen med tilnærmingen er uklart for mange av de eldre Elin intervjuet. – Det må vi ta lærdom av i den videre utviklingen av konseptet, sier hun i et intervju med ks.no. Les hele intervjuet her.

  Kommunen og pårørende – et avgjørende samspill for framtidas omsorg

  – Samspillet mellom kommunen og pårørende er avgjørende for mange som mottar omsorg og for samfunnet og arbeidslivet. Det er ingen selvfølge at dette samspillet vil utvikles og vare. Det skriver førstelektor Per Gunnar Disch (bildet) ved SOF, sør i en kronikk i Drammens tidende. Les hele kronikken her.

Nyhetsarkiv