Nyheter

  – Gå for generasjonspark!

  Da Per Gunnar Disch (bildet) ved SOF sør fikk vite at Porsgrunn kommune hadde planer om å renovere et parkområde, kontaktet han eldrerådet. Sammen fremmet de forslag om å etablere en generasjonspark i samarbeid med lokalsamfunnets institusjoner. – En generasjonspark skal fungere som en møteplass i byen eller lokalsamfunnet på tvers av aldersgrupper og innby til ulike aktiviteter på tvers av generasjonene, forteller Per Gunnar, som kobler arbeidet med parken til kvalitetsreformen Leve hele livet. Les mer om generasjonsparken her.

  Hva er viktig for eldre pasienter?

  I en ny studie har stipendiat Elin Rogn Nilsen ved SOF, sør intervjuet eldre personer, som nylig var utskrevet fra sykehuset til eget hjem, om hva de mener er viktig i de ulike fasene av pasientforløpet. Pasientene ble intervjuet 3-4 uker etter utskrivning fra sykehus og på nytt seks måneder senere. Ett av funnene hennes er at mange eldre ikke forstår hensikten med «Hva er viktig for deg?»-spørsmålet, som skal prege de personsentrerte helse- og omsorgstjenestene. Både selve ordlyden i setningen og meningen med tilnærmingen er uklart for mange av de eldre Elin intervjuet. – Det må vi ta lærdom av i den videre utviklingen av konseptet, sier hun i et intervju med ks.no. Les hele intervjuet her.

  Kommunen og pårørende – et avgjørende samspill for framtidas omsorg

  – Samspillet mellom kommunen og pårørende er avgjørende for mange som mottar omsorg og for samfunnet og arbeidslivet. Det er ingen selvfølge at dette samspillet vil utvikles og vare. Det skriver førstelektor Per Gunnar Disch (bildet) ved SOF, sør i en kronikk i Drammens tidende. Les hele kronikken her.

  Innvandrere i Norge eldes raskere og har flere kroniske plager

  På mange måter er det ikke spesielt å være innvandrer og eldes i Norge. Samtidig finnes det noen vesentlige forskjeller: Innvandrere har en tendens til å eldes raskere og slite med flere kroniske helseplager med alderen enn resten av befolkningen. Det skriver stipendiat Zeljka Cvetkovic og førsteamanuensis Beate Lie Sverre, begge tilknyttet SOF, sør, i en kronikk i Drammens tidende. Les hele kronikken her.

Nyhetsarkiv