Nyheter

  Slik kan du lykkes med interkommunalt samarbeid

  Bjørnulf Arntsen ved SOF, sør har forsket på samarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester. Basert på data fra 266 kommuner fant han at det særlig er seks faktorer som er viktige for å lykkes i et slikt tverrkommunalt samarbeid: tillit, begrenset antall deltakere, varighet, formalisert avtale, sentralisert styring og stort vertskap. Klikk her for å lese intervjuet med Bjørnulf om forskningen og funnene hans.

  Vigdis Aaltvedt disputerer 9. februar

  Torsdag 9. februar er en stor og viktig dag for oss i SOF, sør. Da disputerer vår stipendiat Vigdis Aaltvedt (bildet) for doktorgraden på en avhandling om tildelings- og tilretteleggingsprosessen for tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens. Disputasen foregår fysisk på Universitetet i Sørøst-Norge, men kan også følges digitalt via Zoom. Lenke til disputas og mer informasjon om avhandlingen finner du her.

  Verdige liv er viktig for alle. Hos innsatte kan det fort bli oversett.

  – Det er problematisk når fengselsansatte ser det som sitt oppdrag å endre de innsatte. Men det er også problematisk hvis kriminalomsorgen ikke har tid til å hjelpe de som er i fengsel. Det sier professor Terje Emil Fredwall ved SOF, sør. Sammen med professor Geir Heivoll fra Politihøgskolen er han redaktør for boka «Straffens etikk», som denne høsten ble utgitt på Scandinavian Academic Press. Les mer om boka og Terjes tanker om endringsarbeid i kriminalomsorgen i dette intervjuet på omsorgsforskning.no.

  Torunn Vatnøy disputerer 28. november

  Mandag 28. november er en ny stor og viktig dag for oss i SOF, sør. Da disputerer vår tidligere stipendiat Torunn Vatnøy (bildet) for doktorgraden på en avhandling om sykepleiekompetansen i kommunale akuttmottak. Disputasen foregår fysisk på UiA, men kan også følges digitalt via Zoom. Lenke til disputas og mer informasjon om avhandlingen finner du her.

Nyhetsarkiv