Nyheter

  Bjørnulf Arntsen disputerer 30. september

  Fredag 30. september er en stor og viktig dag for oss i SOF, sør. Da disputerer daglig leder ved senteret, Bjørnulf Arntsen (bildet), for doktorgraden på en avhandling om interkommunalt samarbeid i helsesektoren. Disputasen foregår digitalt via Zoom og er åpen for alle. Lenke til disputas og mer informasjon om avhandlingen finner du her.

  – Våre fremste samarbeidspartnere

  I to junidager var over tjue ansatte fra SOF, sør og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenestene (USHT’ene) samlet til det årlige regionale fagseminaret – denne gang i Langesund. Der ble det god tid til å dele erfaringer og få ny kunnskap for de ansatte i Vestfold, Telemark og Agderregionen. VR-teknologi og personvern, demensplan og forskningsetikk, Omsorgsbibliotekets kunnskapsoppsummeringer og trygghetsstandarden var bare noen av temaene som ble tatt opp. «SOF og USHT regionalt her i sør har god tradisjon for et tett samarbeid. USHT’ene er våre fremste samarbeidspartnere, og de forbinder oss med kommunene, ansatte i tjenestene, pårørende, sluttbrukere og pasienter. Da er slike felles samlinger der vi møtes i flotte omgivelser over flere dager svært verdifulle», sier Per Gunnar Disch ved SOF, sør som ledet seminaret sammen med Heidi Johnsen fra USHT Telemark.

  Masterstudenter bidrar til kunnskapsutvikling i kommunene

  SOF, sørs nye stipendprogram «Kommuneforskningsprogrammet (KFP)», legger til rette for at masterstudenter ved UiA får jobbe med relevante problemstillinger for kommunene i Sør-Norge. For tiden er det seks masterstudenter som deltar i programmet, og hver av dem får 10.000 kroner i prosjektstipend. Les mer om stipendprogrammet KFP her.

  Underveisrapporten fra Leve hele livet er publisert

  Leve hele livet skal støtte kommunene i arbeidet med å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstjenester. På oppdrag fra Helsedirektoratet har OsloMet, i samarbeid med Vista Analyse, undersøkt hvordan kommunene jobber med kvalitetsreformen. Funnene er beskrevet i underveisrapporten «Leve hele livet i kommunene». Les mer her.

Nyhetsarkiv