Nyheter

  SOF-forsker med i ny bok om vitenskapene om mennesket

  I mars ble antologien «Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket» utgitt på Abstrakt forlag. I denne boka, som er redigert av Arnulf Kolstad og Ragnfrid Kogstad, ser en rekke norske forskere på kunnskapsgrunnlaget i det psykiske helsefeltet. Førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved Senter for omsorgsforskning, sør har skrevet ett av kapitlene, sammen med professor Inger Beate Larsen og dekan Anders Johan W. Andersen ved Universitetet i Agder. Kapitlet undersøker casebeskrivelser av schizofreni i psykiatrilærebøker, og det kan leses i sin helhet her.

  Vi leter etter ny postdoktor – utvidet søkefrist

  Illustrasjonsfoto: Colourbox.comTil høsten går startskuddet for forskningsprosjektet om eldre, psykisk helse og rus, som Senter for omsorgsforskning, sør nylig fikk 15 millioner fra Norges forskningsråd for å gjennomføre. Nå lyser vi ut en fireårig postdoktorstilling i dette forskningsprosjektet. Et sentralt område vil her være å undersøke hvordan fastlegene identifiserer, følger opp og samarbeider med andre aktører (som profesjonelle og pårørende) når det kommer til eldre personer som har eller er i risikogruppen for å få problemer relatert til psykisk helse og/eller uheldig rusmiddelbruk. Vi har utvidet søkefristen for stillingen til 28. april 2019. Les utlysningen her.

  Sykehjemsansattes holdninger til pasientsikkerhet

  Kathrine Cappelen
  Kathrine Cappelen ved Senter for omsorgsforskning, sør disputerer fredag 22. februar for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hennes har rettet seg mot pasientsikkerhetskulturen på sykehjem. I dette arbeidet brukte Cappelen spørreskjemaet «Nursing home survey on patient safety culture», som er utviklet i USA. Cappelen har oversatt skjemaet til norsk og testet det ut på norske sykehjem. Les mer om doktorgradsarbeidet her.

  Aktive seniornettverk i Vennesla


  Gjennom prosjektet «Aktive seniornettverk» har Vennesla frivilligsentral forsøkt å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning gjennom å skape aktivitet og gode møteplasser for seniorene i kommunen. I en fersk evalueringsrapport beskriver Per Gunnar Disch, som er førstelektor ved Senter for omsorgsforskning, sør, rammene rundt og gjennomføringen av prosjektet. «Beskrivelsene som framkommer i rapporten håper vi vil kunne være gode veivisere for både frivilligsentraler, organisasjoner og kommuner i forhold til det å kunne tilpasse og utvikle et liknende tiltak», skriver Disch i forordet til rapporten, som kan leses i sin helhet her.

Nyhetsarkiv