Nyheter

  Ledig stilling som førsteamanuensis i omsorgsforskning

  Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

  Vil du bli vår nye kollega ved Senter for omsorgsforskning, sør? Ved Campus Porsgrunn er det nå ledig stilling som førsteamanuensis med forskning som primæroppgave. Søknadsfrist er 15. februar. Les mer om stillingen her.

  Kunnskapsoppsummering av kjerneområder i Leve hele livet

  «Kjerneområder Leve hele livet» er tittelen på en nylig utgitt oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse. Oppsummeringen er knyttet til kvalitetsreformen Leve hele livet, og flere ansatte ved SOF, sør har bidratt i publikasjonen. Les oppsummeringen her.

  Oppdatert forskningshåndbok

  Hvordan kan kommunene bidra til og legge til rette for forskning på egne helse- og omsorgstjenester? Svaret kan du finne i «Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester – en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning». SOF, sør og SOF, vest lanserte boken i 2014. Den var laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nå starter Per Gunnar Disch (bildet) og medforfatterne arbeidet med en oppdatert versjon av boken. Les mer her.

  Kick-off for forskningsprosjekt Voksenskolen

  Bilde: deltakere på kick-off
  Bildeeier: USHT Agder øst

  Grimstad kommune startet i 2019 opp et nytt og innovativt aktivitetstilbud til personer med demenssykdom. Voksenskolen har åpent to dager i uken, med plass til 8 elever hver dag. Skolen bygger på prinsippet om livslang læring og har fokus på kognitiv trening, fysisk aktivitet, ADL- trening samt sosialt samvær.

  Sommeren 2021 fikk vi midler fra Stiftelsen DAM via Norske Kvinners Sanitetsforening til å forske på nytten for elevene og deres pårørende. Senter for omsorgsforskning, sør skal utføre forskningen.

  21. oktober 2021 hadde vi kick-off samling på Strand hotell for starten på forskningsprosjektet Voksenskolen. Her var elever, pårørende, frivillige lag og foreninger, lærere, forskere og andre støttespillere samlet for å få informasjon både om skolen og om forskningen.

  Skrevet av Breit Westbye, USHT Agder øst

Nyhetsarkiv