Nyheter

  Masterstudenter bidrar til kunnskapsutvikling i kommunene

  SOF, sørs nye stipendprogram «Kommuneforskningsprogrammet (KFP)», legger til rette for at masterstudenter ved UiA får jobbe med relevante problemstillinger for kommunene i Sør-Norge. For tiden er det seks masterstudenter som deltar i programmet, og hver av dem får 10.000 kroner i prosjektstipend. Les mer om stipendprogrammet KFP her.

  Underveisrapporten fra Leve hele livet er publisert

  Leve hele livet skal støtte kommunene i arbeidet med å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstjenester. På oppdrag fra Helsedirektoratet har OsloMet, i samarbeid med Vista Analyse, undersøkt hvordan kommunene jobber med kvalitetsreformen. Funnene er beskrevet i underveisrapporten «Leve hele livet i kommunene». Les mer her.

  Kunnskapsoppsummering av kjerneområder i Leve hele livet

  «Kjerneområder Leve hele livet» er tittelen på en nylig utgitt oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse. Oppsummeringen er knyttet til kvalitetsreformen Leve hele livet, og flere ansatte ved SOF, sør har bidratt i publikasjonen. Les oppsummeringen her.

  Oppdatert forskningshåndbok

  Hvordan kan kommunene bidra til og legge til rette for forskning på egne helse- og omsorgstjenester? Svaret kan du finne i «Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester – en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning». SOF, sør og SOF, vest lanserte boken i 2014. Den var laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nå starter Per Gunnar Disch (bildet) og medforfatterne arbeidet med en oppdatert versjon av boken. Les mer her.

Nyhetsarkiv