Nyheter

  Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre på Agder

  Hva kjennetegner de som mottar forebyggende hjemmebesøk? Og hvilke endringer skjer mellom førstegangsbesøket og oppfølgingsbesøket fire år senere? Dette har Bjørg Dale ved SOF, sør og Berit Westbye fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder (Øst) sett nærmere på i en nettopp utgitt rapport. Rapporten baserer seg på empiri hentet fra forebyggende hjemmebesøk i Grimstad kommune i perioden oktober 2012 til mars 2020. Les mer om rapporten her.

  Nye videoressurser for Leve hele livet

  Senter for omsorgsforskning har laget videoressurser for dere som arbeider med implementeringen av kvalitetsreformen «Leve hele livet». De åtte videoene peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. Hver video avsluttes med en refleksjonsoppgave, og to av videoene har øvingsoppgaver. Klikk her for å se videoene.

  Koronarapporten: Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem

  I hvilken grad var sykehjemmene forberedt på en pandemi? Hvilke prioriteringer ble i praksis gjort i sykehjemmene? Og hvilke erfaringer har de pårørende hatt under pandemien? Dette er noen av spørsmålene som en forskergruppe fra Senter for omsorgsforskning har undersøkt i rapporten som nå er oversendt den regjeringsoppnevnte Koronakommisjonen. Førsteamanuensis Linda Madsen ved SOF, sør er én av forskerne bak rapporten, som kan leses i sin helhet her.

  Heidi Haukelien: – En overveldende mangel på sykepleiere i eldreomsorgen

  "Utsnitt fra forskersonen.no"

  Kompetansen, kapasiteten og tilliten er nå så tynnslitt i eldreomsorgen at jeg blir redd, skriver Heidi Haukelien i en kronikk på forskersonen.no. Heidi er førsteamanuensis ved SOF, sør og har i en årrekke forsket på styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk og profesjonsutøvelse. Det hun nå ser er en eldreomsorg i dyp krise: Det er en overveldende mangel på sykepleiere, sykepleierne er utslitte og frustrerte, og koronapandemien har gjort vondt veldig mye verre. – Vi er i ferd med å få en tillitskrise, advarer hun og viser til hvordan sentrale politikere fra både venstre- og høyresiden gjennom flere år har latt være å ta situasjonen på alvor. – I stedet har de med viten og vilje underfinansiert den offentlige eldreomsorgen, påpeker hun. Les hele kronikken på forskersonen.no her.

Nyhetsarkiv