Nyheter

  Nye videoressurser for Leve hele livet

  Senter for omsorgsforskning har laget videoressurser for dere som arbeider med implementeringen av kvalitetsreformen «Leve hele livet». De åtte videoene peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. Hver video avsluttes med en refleksjonsoppgave, og to av videoene har øvingsoppgaver. Klikk her for å se videoene.

  Koronarapporten: Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem

  I hvilken grad var sykehjemmene forberedt på en pandemi? Hvilke prioriteringer ble i praksis gjort i sykehjemmene? Og hvilke erfaringer har de pårørende hatt under pandemien? Dette er noen av spørsmålene som en forskergruppe fra Senter for omsorgsforskning har undersøkt i rapporten som nå er oversendt den regjeringsoppnevnte Koronakommisjonen. Førsteamanuensis Linda Madsen ved SOF, sør er én av forskerne bak rapporten, som kan leses i sin helhet her.

  Heidi Haukelien: – En overveldende mangel på sykepleiere i eldreomsorgen

  "Utsnitt fra forskersonen.no"

  Kompetansen, kapasiteten og tilliten er nå så tynnslitt i eldreomsorgen at jeg blir redd, skriver Heidi Haukelien i en kronikk på forskersonen.no. Heidi er førsteamanuensis ved SOF, sør og har i en årrekke forsket på styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk og profesjonsutøvelse. Det hun nå ser er en eldreomsorg i dyp krise: Det er en overveldende mangel på sykepleiere, sykepleierne er utslitte og frustrerte, og koronapandemien har gjort vondt veldig mye verre. – Vi er i ferd med å få en tillitskrise, advarer hun og viser til hvordan sentrale politikere fra både venstre- og høyresiden gjennom flere år har latt være å ta situasjonen på alvor. – I stedet har de med viten og vilje underfinansiert den offentlige eldreomsorgen, påpeker hun. Les hele kronikken på forskersonen.no her.

  Sykepleie i fengsel – en lite belyst kommunal helsetjeneste

  Sykepleierne i norske fengsler er tilsatt av kommunen, men har arbeidshverdagen bak murene. – Til tross for den viktige rollen sykepleierne har i fengslene, har de hittil fått svært lite oppmerksomhet i faglitteraturen i Norge, forteller førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved SOF, sør. Han leder nå et forskningsprosjekt hvor han sammen med to UiA-kolleger belyser ulike sider ved den sammensatte arbeidshverdagen til sykepleierne i den kommunale fengselshelsetjenesten. I den første artikkelen fra prosjektet, utgitt i antologien «Verdier i konflikt» på Cappelen Damm Akademisk, retter han blikket mot hvordan sykepleierne ser på rollen i fengslet og samarbeidet med kriminalomsorgen. Kapitlet er skrevet sammen med professor Inger Beate Larsen og gir et sjeldent innblikk i helse- og omsorgsarbeid i en lukket straffeinstitusjon. Teksten kan leses gratis her.

Nyhetsarkiv