Nyheter

  Vi leter etter ny postdoktor

  Illustrasjonsfoto: Colourbox.comTil høsten går startskuddet for forskningsprosjektet om eldre, psykisk helse og rus, som Senter for omsorgsforskning, sør nylig fikk 15 millioner fra Norges forskningsråd for å gjennomføre. Nå lyser vi ut en fireårig postdoktorstilling i dette forskningsprosjektet. Et sentralt område vil her være å undersøke hvordan fastlegene identifiserer, følger opp og samarbeider med andre aktører (som profesjonelle og pårørende) når det kommer til eldre personer som har eller er i risikogruppen for å få problemer relatert til psykisk helse og/eller uheldig rusmiddelbruk. Les utlysningen her.

  Lyst til å forske på pasient- og brukerklager?

  Foto: "Shutterstock" Hva kan vi lære av klager på kommunale helse- og omsorgstjenester? Et spennende doktorgradsprosjekt er nettopp lyst ut ved Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Agder. Vi ønsker gjennom dette arbeidet å få mer kunnskap om de negative henvendelsene og klagene som pasient- og brukerombudene i Norge mottar fra brukere, pasienter og pårørende. Stillingen er aktuell for både samfunnsvitere og personer med master i helse- og sosialfag. Søknadsfrist er 29. mars. Les utlysningsteksten her.

  Sykehjemsansattes holdninger til pasientsikkerhet

  Kathrine Cappelen
  Kathrine Cappelen ved Senter for omsorgsforskning, sør disputerer fredag 22. februar for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hennes har rettet seg mot pasientsikkerhetskulturen på sykehjem. I dette arbeidet brukte Cappelen spørreskjemaet «Nursing home survey on patient safety culture», som er utviklet i USA. Cappelen har oversatt skjemaet til norsk og testet det ut på norske sykehjem. Les mer om doktorgradsarbeidet her.

  Aktive seniornettverk i Vennesla


  Gjennom prosjektet «Aktive seniornettverk» har Vennesla frivilligsentral forsøkt å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning gjennom å skape aktivitet og gode møteplasser for seniorene i kommunen. I en fersk evalueringsrapport beskriver Per Gunnar Disch, som er førstelektor ved Senter for omsorgsforskning, sør, rammene rundt og gjennomføringen av prosjektet. «Beskrivelsene som framkommer i rapporten håper vi vil kunne være gode veivisere for både frivilligsentraler, organisasjoner og kommuner i forhold til det å kunne tilpasse og utvikle et liknende tiltak», skriver Disch i forordet til rapporten, som kan leses i sin helhet her.

Nyhetsarkiv