Søknadsprosess til studenter

Bilde: Colourbox

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt til enten en digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en mulighet til å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse sendt til din oppgitte e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Ellen Dahl Gundersen
Mobil: +47 992 77 267