Søknadsprosess til studenter

Bilde: Colourbox

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Stipend

Studentene som får innvilget stipend får halvparten av stipendet utbetalt når oppgaveskrivingen starter og trepartsavtale for masteroppgave er signert. Det er et krav om at oppgaven fullføres i løpet av ett år og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presenterer oppgaven sin på et av våre seminarer.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Krisztina Czinki
Mobil: +47 902 39 702