Arrangementer

Webinar: 21. mars 2023: Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Hver måned inviterer det nyopprettede Senter for forskning på folkehelse og levekår en forsker til å holde et foredrag om sin forskning. Foredragene er særlig rettet mot kommunene på Agder og Agder fylkeskommune, men er åpne for alle interesserte.

Webinarrekken starter opp 21. mars 2023. Da vil Per Gunnar Disch (førstelektor) og Terje Fredwall (professor), begge fra Senter for omsorgsforskning, sør / Universitetet i Agder presentere en ny veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

På webinaret vil de to, som også har vært redaktører for veiviseren, reflektere rundt og invitere til spørsmål omkring hvordan kommunene kan medvirke til og tilrettelegge for forskning.

Du kan lese mer om forskningsveiviseren på nettsidene til Universitetet i Agder.