Om oss

Senter for omsorgsforskning, sør er ett av i alt fem regionale sentre. Senteret ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 på bakgrunn av St.meld nr. 25 (2005–2006), og vårt overordnede mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid i Region sør. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge, og vi har nær kontakt med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i regionen (USHT).

Kort introduksjonsvideo om Senter for omsorgsforskning.

Lokalisering og ledelse

Senteret er fysisk lokalisert med en avdeling ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap (UiA) i Grimstad og en avdeling ved  Fakultet for helse- og sosialvitenskap (USN) i Porsgrunn. Vårt geografiske nedslagsfelt er fylkene Agder og Telemark og Vestfold.

Senteret ledes av daglig leder Bjørnulf Arntsen, mens førsteamanuensis Brooke Hollister har det faglige ansvaret.

Visjon og samarbeid

Vår visjon er å bidra til samhandling og forskning for å styrke og utvikle den kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom utvikling av ny og bedre kunnskap og formidling av denne til kommuner i regionen. Sentralt i dette arbeidet er kontakten med aktuelle miljøer innen de enkelte kommunene, og de fem USHTene i Region sør er her viktige samarbeidspartnere:

Styringsgruppe 

Senter for omsorgsforskning, sør har opprettet en egen styringsgruppe med deltakelse fra vertsinstitusjonene og USHT.

Medlemmer:

 • Bjørnulf Arntsen, daglig leder, Senter for omsorgsforskning, sør, UiA
 • Silje Bjerkaas, USHT Agder (øst), Grimstad kommune
 • Pia Cecilie Bing-Jonsson, dekan USN
 • Heidi Haukelien, førsteamanuensis, USN
 • Per Gunnar Disch, førstelektor, USN
 • Mariann Fossum, instituttleder, UiA
 • Nina Elisabeth Blegen, instituttleder, USN
 • Siri Håvås Haugland, instituttleder, UiA
 • Brooke Hollister, førsteamanuensis, faglig leder, Senter for omsorgsforskning, sør, UiA
 • Ragni MacQueen Leifson, adm.leder, Senter for eHelse, UiA
 • Ellinor Bakke Åsen, USHT Vestfold, Sandefjord kommune

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 422, 4604 Kristiansand
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9, Grimstad
Telefon: 37 23 30 00

Universitetet i Sørøst-Norge
Avdeling for helse- og sosialfag
Postboks 235, 3603 Kongsberg
Besøksadresse: Kjølnes ring 56, Porsgrunn
Telefon: 31 00 80 00

Styringsdokumenter

Strategisk plan 2022-2025

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021