Om oss

Senter for omsorgsforskning, sør er ett av i alt fem regionale sentre. Senteret ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 på bakgrunn av St.meld nr. 25 (2005–2006), og vårt overordnede mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid i Region sør. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge, og vi har nær kontakt med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i regionen (USHT).

Kort introduksjonsvideo om Senter for omsorgsforskning.

Lokalisering og ledelse

Senteret er fysisk lokalisert med en avdeling ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap (UiA) i Grimstad og en avdeling ved  Fakultet for helse- og sosialvitenskap (USN) i Porsgrunn. Geografisk nedslagsfelt er fylkene Agder og Telemark og Vestfold.

Senteret ledes av daglig leder Bjørnulf Arntsen, mens førsteamanuensis Brooke Hollister har det faglige ansvaret.

Visjon og samarbeid

Vår visjon er å bidra til samhandling og forskning for å styrke og utvikle den kunnskapsbaserte helse-og omsorgstjenesten i kommunene gjennom utvikling av ny og bedre kunnskap og formidling av denne til kommuner i regionen. Sentralt i dette arbeidet er kontakten med aktuelle miljøer innen de enkelte kommunene, og de fem USHTene i Region sør er her viktige samarbeidspartnere:

Styringsgruppe 

Senter for omsorgsforskning, sør har opprettet en egen styringsgruppe med deltakelse fra vertsinstitusjonene og USHT.

Medlemmer:

 • Bjørnulf Arntsen, daglig leder, Senter for omsorgsforskning, sør, UiA
 • Silje Bjerkaas, USHT Agder (øst), Grimstad kommune
 • Pia Cecilie Bing-Jonsson, dekan USN
 • Heidi Haukelien, førsteamanuensis, USN
 • Per Gunnar Disch, førstelektor, USN
 • Mariann Fossum, instituttleder, UiA
 • Nina Elisabeth Blegen, instituttleder, USN
 • Siri Håvås Haugland, instituttleder, UiA
 • Brooke Hollister, førsteamanuensis, faglig leder, Senter for omsorgsforskning, sør, UiA
 • Ragni MacQueen Leifson, adm.leder, Senter for eHelse, UiA
 • Ellinor Bakke Åsen, USHT Vestfold, Sandefjord kommune

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 422, 4604 Kristiansand
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9, Grimstad
Telefon: 37 23 30 00

Universitetet i Sørøst-Norge
Avdeling for helse- og sosialfag
Postboks 235, 3603 Kongsberg
Besøksadresse: Kjølnes ring 56, Porsgrunn
Telefon: 31 00 80 00

Styringsdokumenter

Strategisk plan 2022-2025

Årsrapport 2021