Kommuneforskningsprogram (Kfp)

KFP er et stipendprogram som gir en gyllen mulighet til masterstudenter ved UiA og USN til å skrive masteroppgave om tjenestenes behov, være en del av et praksisnær forskningsmiljø og samtidig minske studielånet.

Om Kfp

Kommuneforskningsprogram (Kfp) gir mulighet til masterstudenter ved UiA til å jobbe med arbeidsrelevante, praksisnære problemstillinger i hovedoppgaven. Målet med Kfp er å fange opp relevante forskningsbehov i kommunale helse- og omsorgstjenester og samtidig skape praktiske forskningsmuligheter for masterstudentene. Senter for omsorgsforskning (SOF) har tett samarbeid med kommunene for å hente inn behov for forskning-, og innovasjon fra helsetjenestene. Tema til Kfp prosjekt kan enten velges fra ‘aktuelle prosjekter’ eller studenten kan forslå egen problemstilling. Søknad til masterstipendet er åpent for alle studenter ved Universitetet i Agder.

Studentene som deltar i programmet får gode fordeler:

  • bidra til samfunnsnyttige løsninger
  • oppfølging fra både SOF og kommunen
  • masterstipend på 10.000 NOK
  • mulighet til publisering av oppgaven
  • mulighet til fremtidig stipendiatstilling

Aktuelle prosjekter

Digital måltidsplanlegger til utviklingshemmede

USHT Vestfold har utviklet en digital kokebok, som skal støtte både ansatte i tjenestene og personer med utviklingshemming i hvordan ta bedre kostholdsvalg. Les mer om prosjektforslaget.

Dementia Friendly Living Spaces

This project explores living quality of Strømmehaven in Kristiansand. Read more about in the project description

Voksenskolen for personer med demens

Grimstad kommune i samarbeid med USHT Agder øst åpnet Voksenskolen for personer med demens våren 2019. Vi ønsker å utforske hvilke erfaringer og eventuell nytte dette tilbudet kan ha for elever, pårørende og ansatte. Les mer om prosjektforslaget.

Basiskompetanse

Basiskompetane er en modulbasert opplæringstilbud utviklet av Kristiansand kommune og USHT Agder vest. Målet med basiskompetanse er at alle ansatte i kommunale tjenestene får grunnleggende kompetanse på viktige fagområder knyttet til multimorbiditet. Les mer om prosjektforslaget.

Søknadsprosess

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘aktuelle prosjekter‘, eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling send oss følgende med en e-post:

  • kort om problemstillingen og din motivasjon (maks. 1 side)
  • kort CV

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen.

Stipend

Studentene som får innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres i løpet av ett år og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presenterer oppgaven sin på et av våre seminarer.

Studenterfaringer

Bli inspirert av Kfp gjennom medstudentenes fortellinger her.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Krisztina Czinki
Tel.: +47 37 23 37 58
Mobil: +47 902 39 702