Kommuneforskningsprogram (Kfp)

Kfp er et program som gir en gyllen mulighet til masterstudenter ved UiA til å skrive masteroppgave om tjenestenes behov, være en del av et praksisnær forskningsmiljø og samtidig minske studielånet. Kfp bidrar til kunnskapsutvikling og økt forskningskapasitet hos kommuner i Sør-Norge.

Nyheter

Presentasjon til masterstudentene den 2. desember

Nedlaste PPt.

Workshop med USHT Agder vest

Bilde tatt av Krisztina Czinki, SOF, sør

SOF, sør og ansatte ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder vest jobbet sammen den 22. november for å definere prosjektforslag til masterstudenter på UiA. Arbeidet resulterte i en rekke spennende og aktuelle tema for masteroppgaver. Les mer om prosjektforslagene.

Foto av SOF, sør: fra venstre Mette Moe Olsen (KRS kommune), Unni Rudolfsen (Kfp student),
Heidi Mitchell (KRS kommune), Brooke Hollister (SOF, sør)

Masteroppgave presentasjon i Strømmehaven bokollektiv (Kristiansand kommune)

Unni Rudolfsen (MA i folkehelse) er den første Kfp studenten som har fullført masteroppgave med tittel: ‘Hvordan påvirker omsorgskonsept til personer med demens pårørende og deres livskvalitet?’ i 2022. Unni presenterte funnene av masterprosjektet i Strømmehaven bokollektiv den 31. august 2022. Presentasjonen ble etterfulgt av gode diskusjoner mellom Unni, SOF, sør, ansatte og ledere fra Strømmehaven. (01.09.2022)

Kfp Kick-off

Det er 6 studenter fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap som har startet å jobbe med masteroppgaveprosjekt i Kommuneforskningsprogram april 2022. Les artikkelen om Kick-off på UiA sin nettside. (20.04.2022)

Bakgrunn for Kfp

Bakgrunn for Kommuneforskningsprogram er Community-Based Participatory Research (CBPR). Denne tilnærmingen til forskning har fokus på samarbeid og samskaping mellom forsker og kommune. Den tar utgangspunkt i kommunale forskningsbehov, sørger for at alle involverte parter er likeverdige i forskningsprosessen og at resultatene blir nyttiggjort i kommunale sammenheng. Finn ut mer om CBPR tilnærmingen ved å se følgende video:

Hvorfor delta i Kfp?

Kommuneforskningsprogram (Kfp) gir mulighet til masterstudenter ved UiA til å jobbe med arbeidsrelevante, praksisnære problemstillinger i hovedoppgaven. Målet med Kfp er å fange opp relevante forskningsbehov i kommunale helse- og omsorgstjenester og samtidig skape praktiske forskningsmuligheter for masterstudentene. Senter for omsorgsforskning (SOF) har tett samarbeid med kommunene for å hente inn behov for forskning-, og innovasjon fra helsetjenestene. Tema til Kfp prosjekt kan enten velges fra ‘aktuelle prosjekter’ eller studenten kan forslå egen problemstilling. Søknad til masterstipendet er åpent for alle studenter ved Universitetet i Agder.

Målgruppene til Kfp får gode fordeler ved deltakelse:

Fordeler til studentene:

  • bidra til samfunnsnyttige løsninger
  • fordypning i praksisnær forskning
  • oppfølging fra både SOF og kommunen
  • mulighet til publisering av oppgaven
  • mulighet til fremtidig stipendiatstilling

Fordeler til kommunene:

  • dekke behov for småskalaforskning
  • økt forskningskapasitet
  • kunnskapsutvikling
  • mulighet til å felles publisering
  • mulighet til større forskningsprosjekt

Erfaringer med Kfp

Foto: Unni Rudolfsen (Kfp student 2022)

«Jeg er svært takknemlig for å fått lov til å bli med i kommuneforskningsprogrammet. Det å få arbeide med samfunnsrelevant problemstilling har vært svært givende. Stor takk!» (01.09.2022)

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Krisztina Czinki
Mobil: +47 902 39 702