Kommuneforskningsprogram (Kfp)

Kfp er et program som gir en gyllen mulighet til masterstudenter ved UiA til å skrive masteroppgave om tjenestenes behov, være en del av et praksisnær forskningsmiljø og samtidig minske studielånet. Kfp bidrar til kunnskapsutvikling og økt forskningskapasitet hos kommuner i Sør-Norge.

Nyheter

Foto av SOF, sør: fra venstre Mette Moe Olsen (KRS kommune), Unni Rudolfsen (Kfp student),
Heidi Mitchell (KRS kommune), Brooke Hollister (SOF, sør)

Masteroppgave presentasjon i Strømmehaven bokollektiv (Kristiansand kommune)

Unni Rudolfsen (MA i folkehelse) er den første Kfp studenten som har fullført masteroppgave med tittel: ‘Hvordan påvirker omsorgskonsept til personer med demens pårørende og deres livskvalitet?’ i 2022. Unni presenterte funnene av masterprosjektet i Strømmehaven bokollektiv den 31. august 2022. Presentasjonen ble etterfulgt av gode diskusjoner mellom Unni, SOF, sør, ansatte og ledere fra Strømmehaven. (01.09.2022)

Kfp Kick-off

Det er 6 studenter fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap som har startet å jobbe med masteroppgaveprosjekt i Kommuneforskningsprogram april 2022. Les artikkelen om Kick-off på UiA sin nettside. (20.04.2022)

Presentasjon til masterstudentene den 2. desember

Nedlaste PPt.

Bakgrunn for Kfp

Bakgrunn for Kommuneforskningsprogram er Community-Based Participatory Research (CBPR). Denne tilnærmingen til forskning har fokus på samarbeid og samskaping mellom forsker og kommune. Den tar utgangspunkt i kommunale forskningsbehov, sørger for at alle involverte parter er likeverdige i forskningsprosessen og at resultatene blir nyttiggjort i kommunale sammenheng. Finn ut mer om CBPR tilnærmingen ved å se følgende video:

Hvorfor delta i Kfp?

Kommuneforskningsprogram (Kfp) gir mulighet til masterstudenter ved UiA til å jobbe med arbeidsrelevante, praksisnære problemstillinger i hovedoppgaven. Målet med Kfp er å fange opp relevante forskningsbehov i kommunale helse- og omsorgstjenester og samtidig skape praktiske forskningsmuligheter for masterstudentene. Senter for omsorgsforskning (SOF) har tett samarbeid med kommunene for å hente inn behov for forskning-, og innovasjon fra helsetjenestene. Tema til Kfp prosjekt kan enten velges fra ‘aktuelle prosjekter’ eller studenten kan forslå egen problemstilling. Søknad til masterstipendet er åpent for alle studenter ved Universitetet i Agder.

Målgruppene til Kfp får gode fordeler ved deltakelse:

Fordeler til studentene:

  • bidra til samfunnsnyttige løsninger
  • fordypning i praksisnær forskning
  • oppfølging fra både SOF og kommunen
  • mulighet til publisering av oppgaven
  • mulighet til fremtidig stipendiatstilling

Fordeler til kommunene:

  • dekke behov for småskalaforskning
  • økt forskningskapasitet
  • kunnskapsutvikling
  • mulighet til å felles publisering
  • mulighet til større forskningsprosjekt

Erfaringer med Kfp

Foto: Unni Rudolfsen (Kfp student 2022)

«Jeg er svært takknemlig for å fått lov til å bli med i kommuneforskningsprogrammet. Det å få arbeide med samfunnsrelevant problemstilling har vært svært givende. Stor takk!» (01.09.2022)

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Krisztina Czinki
Mobil: +47 902 39 702