Rapporter

2023

Rose Mari Olsen, Nina Beate Andfossen, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall, Oddvar Førland og Jill-Marit Moholt

Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem. Rapportserien nr. 1/2023. Last ned rapport (PDF)

2021

Bjørg Dale og Berit Westbye

Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre på Agder – en oversikt over karakteristika og sammenhenger, og endringer ved oppfølgingsbesøk. Rapportserie nr. 2/2021. Last ned rapport (PDF)

Frode F. Jacobsen, Cathrine Arntzen, Siri A. Devik, Oddvar Førland, Martin S. Krane, Linda Madsen, Jill-Marit Moholt, Rose Marie Olsen, Laila Tingvold, Oscar Tranvåg, Gudmund Ågotnes, Irene Aasmul
Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem. Rapportserie nr. 1/2021. Last ned rapport (PDF)

2018


Per Gunnar Disch

Med hverandre – for hverandre: Evaluering av prosjektet Aktive seniornettverk i Vennesla kommune. Rapportserie nr. 3/2018. Last ned rapport (PDF)


Heidi Haukelien

Fra veiviser til stifinner?: Evaluering av Frisk Bris, del II. Rapportserie nr. 2/2018. Last ned rapport (PDF)Janet Ververda og Per Gunnar Disch
. Aktivitet i omsorg: Selvevaluering av nettbasert opplæringsprogram i Aktiv omsorg. Rapportserie nr. 1/2018. Last ned rapport (PDF)

2017


Gro Lorentzen
 

Suksesser og snubletråder: Oppsummering av opplæringsprogrammet Aktiv omsorg. Rapportserie 1/2017. Last ned rapport (PDF)


Ewa Szyszko Hovden, Eva Rydgren Krona og Per Gunnar Disch
 

Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester: Kommunen som har ansvaret for munn- og tannstellet til eldre, langtidssyke og uføre. Rapportserie 3/2017. Last ned rapport (PDF)


Einar Vetvik og Per Gunnar Disch. 

Retorikk og realiteter: Planlegging for framtidens helse- og omsorgsoppgaver i kommunene – 2015 – 2025. Rapportserie 5/2017. Last ned rapport (PDF)

2016

Hauge, S. og Helleberg, K. M.   Med hvilke omsorgstjenester skal kommunen møte barn og unge som har funksjonsnedsettelser? Evaluering av et prøveprosjekt i Sandefjord kommune. Rapportserie nr 12/2016.

Riis, R. og Hauge, S. Frisk Bris: En evaluering av rehabiliteringsvirksomheten Frisk Bris i Bamble kommune. Rapportserie nr. 11/2016

Disch, P.G. og Johansen, I.E. Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming: Evaluering av et e-læringsprogram. Rapportserie nr 7/2016.

2015

Dale, B, Folkestad,B, Førland, O. Hellesø,R., Moe,A., Sogstad,M. Er tjenestene fortsatt «på strekk»?: Om utviklingstrekk i helse-og omsorgstjenestene i kommunene fra 2003 til 2015. Senter for omsorgsforsknings rapportserie nr 12/2015

Disch PG, Bakke Åsen E. Aksjon sommerjobb: Et bidrag til aktiv omsorg og framtidig rekruttering. En evaluering. Rapportserie Senter for omsorgsforskning. Rapport nr.2/2015

Disch PG,  Johnsen H. Prioritering og kompetanse i bruk av velferdsteknologi i kommunene i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Pheiffer CFF, Skeie NO, Hauge S. Lia I, Eilertsen I. Towards a Safe Home: Living-behavior Classification as a Method to detect Unusual behavior for People Living Alone.

2014

Olav Dalland. Om å bli vernepleier på jobben – en modell for utdanning i helse-og sosialfag: Evaluering av Modulbasert kompetanseheving i bachelor vernepleie deltid ved Høgskolen i Telemark 2009-2013

Åshild Slettebø, Helga Tofte Kjøstveit og Ulrika Söderhamn. Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust-og Vest-Agder (EEKAVA)

Einar Vetvik og Per Gunnar Disch. Kommunal omsorg-i plan? Status 2011-utfordringer mot 2025. 2.utgave.

2013

Grete Vabo. Dokumentasjon av sykepleie: Et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal.

Einar Vetvik og Per Gunnar Disch. Kommunal omsorg – i plan? Status 2011-utfordringer mot 2025.

Astrid Sandmoe og Marit Skraastad.  Vold i nære relasjoner: Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep-med fokus på hjemmetjenestens pasienter.

2012

Vibeke Bostrøm og Per Gunnar Disch. Lindrende omsorg ved livets slutt: En evaluering av et kompetanseutviklingsprogram i Vestfold.

Per Gunnar Disch og Gro Lorentzen. Aktiv omsorg: Prioritering, kompetanse og kompetansebehov.

Aud Findahl Dahl og Mariann Fossum. Bo trygt og godt hjemme: En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi.

Bjørnulf Arntsen og Runar Bakken. Holdninger til formell utdanning blant ufaglærte innen kommunal pleie-og omsorgssektor: Et klasseperspektiv.

 2010

Runar Bakken. På leting etter kjønn i sykepleiefaglig pensumlitteratur.