Kunnskapsoppsummeringer
Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse – En oppsummering av kunnskap (2018)
Terje Emil Fredwall
Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom (2017)
Kjersti Karoline Danielsen, Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall

Styring og ledelse #19

Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon
Kathrine Cappelen, Liv Jorunn Solstad, Nina Beate Andfossen, Trude Anita Hartviksen og Siri Andreassen Devik

Sammenheng og overganger i tjenestene

Sammenheng og overganger i tjenestene
Terje Emil Fredwall, Bjørg Dale, Elin Rogn Nilsen og Benedicte Sørensen Strøm

 

                Gå til omsorgsbiblioteket for å se alle kunnskapsoppsummeringene