Kunnskapsoppsummeringer

2021

Danielsen, K. K. (2021). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid: En oppsummering av kunnskap. Last ned oppsummeringen (PDF)

2020

Fredwall, T. E., Dale, B., Nilsen, E. R. & B. S. Strøm (2020): Sammenheng og overganger i tjenestene: Et kunnskapsnotat (Leve hele livet). Last ned oppsummeringen (PDF)

Cappelen, K., Solstad, L. J., Andfossen, N. B. Hartviksen, T. A. og Devik, S. A. (2020). Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon: Et kunnskapsnotat (Leve hele livet). Last ned oppsummeringen (PDF)

2018

Fredwall, T. E. (2018). Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: En oppsummering av kunnskap. Last ned oppsummeringen (PDF)

2017

Danielsen, K.K., Nilsen, E. R., & Fredwall, T. E. (2017). Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom: En oppsummering av kunnskap. Last ned oppsummeringen (PDF)

Se alle kunnskapsoppsummeringene i Omsorgsbiblioteket