Kommuneforskningsprogram (Kfp)

Prosjektperiode: 2021-2022 pilotår  

Prosjekteier og leder: SOF, sør, Krisztina Czinki 

Samarbeidspartnere: UiA, USHT Agder øst, USHT Agder vest, KS 

SOF rolle: prosjekteier og leder 

Finansieringskilder: UiA og SOF, sør 

Prosjektoppsummering:

Kommuneforskningsprogram (Kfp) gir en unik mulighet til masterstudenter ved Universitetet i Agder å skrive masteroppgave knyttet til prosjekter Agder kommuner gjennomfører.  Prosjektet er basert på Community-Based-Participatory-Research (CBPR) som tar utgangspunkt i aktuelle utfordringer i kommuner og samtidig øker arbeidslivsrelevans hos studenter.   

Mål og visjon med prosjektet:  

Et sentralt mål i prosjektet er å bygge omsorgsforskningskapasitet i regionen. I tillegg planlegger SOF, sør workshop og e-læring til Kfp studentene for å komplimentere masterstudiet med viktige tema som kommunehelsepolitikk, CBPR og forskningsformidling. Målet med dette er å øke forståelse om forskning, implementering og påvirkning av politikk på kommunenivå. Et langsiktig mål med Kfp er å inkludere UiA studenter fra universitetets 7 fakulteter og avdelinger.  

Lenke til nettside: https://omsorgsor.no/kommuneforskningsprogram-kfp/