Voksenskole for personer med kognitiv svikt – et bidrag til livslang læring

Prosjektperiode: 01.08.2021 – 32.07.2023 

Prosjekteier og leder: Norske Kvinnens Sanitetsforening  

Samarbeidspartnere: Grimstad kommune, USHT Agder øst, Ålborg kommune, SOF, sør 

SOF rolle: Evaluerer 

Finansieringskilder: Stiftelsen DAM 

Mål og visjon med prosjektet:  

Hensikten med prosjektet er å evaluerer nytten/betydningen av Voksenskolen for personer med Demens i Grimstad kommune, revidere modellen “Voksenskolen for personer med Demens” og å utvikle og spre en manual for Voksenskolen for personer med Demens.  

  • Delmål 1: Evaluere livskvalitet, fysisk funksjon, og tilfredshet blant deltagere ved Voksenskolen
  • Delmål 2: Evaluere pårørendes belastning og tilfredshet med Voksenskolen.
  • Delmål 3: Presentasjon av resultater, evalueringen som danner grunnlag for en diskusjon med anbefalinger for å forbedre Voksenskolen for personer md demens, for deltagere ved Voksenskolen, ansatte, pårørende, frivillige ved Voksenskolen og forskere fra SOF.
  • Delmål 4: Utvikle en replikasjonsmodell

Forskningsprosjektet bruker blandet metode.