Kommunal fengselshelsetjeneste og profesjonsetikk 

Prosjektperiode: 2019 – 2023 

Prosjekteier og leder: UiA, Terje Fredwall 

Samarbeidspartnere: Åsne de Presno (UiA) og Inger Beate Larsen (UiA) 

SOF rolle: prosjektledelse 

Finansieringskilder: Pronett, UiA (FoU midler), Stiftelsen Fritt ord, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening 

Mål med prosjektet:  

I dette prosjektet ønsker vi å løfte frem sykepleierrollen i norske fengsler for et bredere publikum. Vi skriver først og fremst for studenter (særlig innenfor psykisk helsearbeid og sykepleie) og den allmenne, interesserte offentlighet, men prosjektet vil også være relevant for forskere og for ansatte i kriminalomsorgen og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet vil resultere i et kapittel i en vitenskapelig antologi (“Verdier i konflikt”, utgitt 2020) og i en vitenskapelig monografi (utgis 2023). 

Prosjektoppsummering: 

Sykepleiere i fengsel har en sentral, men lite omtalt rolle i den norske kriminalomsorgshverdagen. De er ansatt av kommunen og skal sørge for at de fengslede får det helse- og omsorgstilbudet de har krav på. De går inn i fengselet med en profesjonsetikk som sier at de skal lindre lidelse, men har arbeidshverdagen i en institusjon som er preget av straff og kontroll, sikkerhet og mistillit. Dette prosjektet baserer seg på intervjuer med 16 sykepleiere i ni norske høysikkerhetsfengsler og gir et sjeldent innblikk i omsorgsarbeid i en lukket institusjon. 

Lenke til publikasjoner:  

Fredwall, T. E. & Larsen, I. B. (2020). Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt?: Sykepleierrollen i norske høysikkerhetsfengsel. I O. Lysaker & T. E. Fredwall (Red.), Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (s. 73-100). Cappelen Damm Akademisk. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/95#chapters .