Oversetting og pilotering av ICOPE i Agder

Prosjektledere: Brooke Hollister (Senter for omsorgsforskning, sør), Sørlandet sykehus SSHF (Susanne S. Hernes) og Eirik Abildsnes (Kristiansand kommune).

Finansiering: Senter for omsorgsforskning, sør (UiA), Helse Sør-Øst RHF og Østre Agder regionråd

Målsetting
Gjennomføre en oversetting og pilotering av kartleggingsverktøyet ICOPE (Integrated Care for Older People) utviklet av WHO for å kartlegge «skrøpelighet» blant eldre.

Prosjektoppsummering
I prosjektets første del ønsket vi å utarbeide en norsk versjon av ICOPE gjennom å oversette og tilbakeoversette opprinnelig versjon. Et utkast til norsk versjon er nå utarbeidet som vist nedenfor (Last ned høyoppløselig bilde). Dette arbeidet er gjennomført av en tverrfaglig og bredt sammensatt gruppe bestående av: Brooke Hollister, Susanne S. Hernes, Eirik Abildsnes, Camilla Berg-Utby, Bjørnulf Arntsen, Kristin Jeppestøl, Toske-Jan Lindenburger, Lucia Lezeeu Sjaavaag, Olga Espegren, Mikkel Peter Høiberg, Isabel Sebjørnsen, Geir Vegar Berg og Jill-Marit Moholt. Nedenstående utkast vil bli tilpasset etter eventuelle tilbakemeldinger fra pilotstudier. Den endelige versjonen av ICOPE vil da bli publisert og tilgjengelig for bruk. Ved ønske om å ta i bruk den foreløpige versjonen av ICOPE til forskning, ta kontakt med Brooke Hollister

I prosjektets andre del (pågående) ønsker vi å gjennomføre en pilotering av ICOPE i Agder. Følgende personer er involvert i dette arbeidet på vegne av Eldre Agder-konsortiene: Kristin Jeppestøl, Toske-Jan Lindenburger, Lucia Lezeeu Sjaavaag, Camilla Berg-Utby, Olga Espegren, Camilla Jenshus Hansen.