– De kommunale akutte døgnenhetene mangler sykepleiekompetanse

– Det er kritisk mangel på sykepleiere med mastergrad eller med tilleggsutdanning i akuttsykepleie, geriatri og psykisk helse ved de kommunale akutt-døgnenhetene (KAD) her i landet. Det sier førstelektor Torunn Vatnøy (bildet) i et intervju med fagbladet sykepleien.no. Som doktorgradsstipendiat ved SOF, sør har hun undersøkt og beskrevet aspekter knyttet til sykepleiekompetanse i disse kommunale akutte døgnenhetene. Det er eldre og sårbare som er den største pasientgruppen i KAD, og nødvendigheten av høy kompetanse hos sykepleierne som skal ivareta sårbare eldre mennesker, er bredt anerkjent, påpeker Torunn Vatnøy. – Likevel er krav til sykepleiekompetanse i KAD-tjenesten sparsomt definert fra helsemyndighetens side, og det var generelt lite kunnskap om sykepleiekompetansen i denne tjenesten, forteller hun til sykepleien.no. Les hele intervjuet med henne her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *