– Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl

I hundre timer har stipendiat Lise Ellingsen Langemyhr ved SOF, sør (til venstre) fulgt samspillet mellom arbeidstakere med utviklingshemming og ansatte på et stort kommunalt dagsenter. Gjennom observasjon og intervjuer fant hun arbeid, omsorg, vennskap og produksjon. Anerkjennelsen arbeidstakere opplever her, står i kontrast til det de opplever i andre sosiale sammenhenger, påpeker Langemyhr (til venstre) og førsteamanuensis Heidi Haukelien i det siste nummeret av Tidsskrift for omsorgsforskning. Les forskningsartikkelen her.

Arbeidsgiver ønsket mer forskningskompetanse – tok offentlig ph.d. ved SOF, sør

Sykepleier Vigdis Aaltvedt jobber med demenssyke i Skien kommune. Nå har hun forsket på hvordan det blir lagt til rette for yngre personer med demens. De siste årene har Vigdis vært stipendiat ved SOF, sør, og i februar forsvarte hun doktorgradsarbeidet sitt. – Jeg er fremdeles ansatt i Skien kommune og arbeider som operativ sykepleier i demensteamet der. Den kunnskapen jeg har fått med meg gjennom doktorgradsarbeidet får jeg bruk for hele tiden, sier hun i et intervju med nettavisen Khrono. Les hele intervjuet her.

Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem

Tirsdag denne uka viet Aftenposten fire sider til Senter for omsorgsforskning sin forskningsrapport om ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i norske sykehjem. Professor Terje Fredwall ved SOF, sør (UiA) er en av forskerne som har laget rapporten. Aftenpostens reportasje er bak betalingsmur, men kronikken kan leses gratis. Forskningsrapporten, som kronikken og reportasjen bygger på, kan også leses gratis og i sin helhet her.

Ny forskningsveiviser: Gjør det lettere å forske på kommunale helse- og omsorgstjenester

Mange vil forske på norske kommuner, og i kommunene er det interesse for å legge til rette for det. En ny forskningsveiviser, redigert av Per Gunnar Disch og Terje Fredwall ved SOF, sør, viser hvordan forskning på helse- og omsorgssektoren i Kommune-Norge kan gjennomføres. – Flere kommuner arbeider i dag systematisk med forskning, og de er allerede gode tilretteleggere for forskningsaktiviteter. Vi vet samtidig at mange strever med å komme i gang eller få det helt til. Derfor har vi i denne veiviseren lagt vekt på å komme med gode beskrivelser, i tillegg til råd om hva som må til og hva du må huske på når du skal planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter, sier de to redaktørene. Les mer.

Vil du forske på demensomsorg?

Foto: "Shutterstock"

En spennende stipendiatstilling er nå ledig ved Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Agder (Campus Grimstad) . Temaet for doktorgradsarbeidet er omsorg for mennesker med demens. Vi søker etter en kandidat med bachelorgrad i sykepleie og mastergrad / hovedfag / embetseksamen innen helsevitenskap. Søknadsfrist for stillingen er utvidet til 22. mars. Les utlysningsteksten her.

Kronikk: – Det er på tide å avvikle den omsorgsløse eldreomsorgen

– Måten vi organiserer omsorgen til våre eldre syke på, funker ikke lenger. Nylig ble dette dokumentert på tydelig vis av NRK Brennpunkt. … For å forstå hvordan vi har havnet i dette uføret, må vi se sammenhengen mellom politikken og de konkrete konsekvensene for tjenestene til den enkelte eldre. Det skriver førsteamanuensis Heidi Haukelien ved SOF, sør i en kronikk på forskersonen.no. Les hele kronikken her.

Slik kan du lykkes med interkommunalt samarbeid

Bjørnulf Arntsen ved SOF, sør har forsket på samarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester. Basert på data fra 266 kommuner fant han at det særlig er seks faktorer som er viktige for å lykkes i et slikt tverrkommunalt samarbeid: tillit, begrenset antall deltakere, varighet, formalisert avtale, sentralisert styring og stort vertskap. Klikk her for å lese intervjuet med Bjørnulf om forskningen og funnene hans.

Vigdis Aaltvedt disputerer 9. februar

Torsdag 9. februar er en stor og viktig dag for oss i SOF, sør. Da disputerer vår stipendiat Vigdis Aaltvedt (bildet) for doktorgraden på en avhandling om tildelings- og tilretteleggingsprosessen for tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens. Disputasen foregår fysisk på Universitetet i Sørøst-Norge, men kan også følges digitalt via Zoom. Lenke til disputas og mer informasjon om avhandlingen finner du her.

Verdige liv er viktig for alle. Hos innsatte kan det fort bli oversett.

– Det er problematisk når fengselsansatte ser det som sitt oppdrag å endre de innsatte. Men det er også problematisk hvis kriminalomsorgen ikke har tid til å hjelpe de som er i fengsel. Det sier professor Terje Emil Fredwall ved SOF, sør. Sammen med professor Geir Heivoll fra Politihøgskolen er han redaktør for boka «Straffens etikk», som denne høsten ble utgitt på Scandinavian Academic Press. Les mer om boka og Terjes tanker om endringsarbeid i kriminalomsorgen i dette intervjuet på omsorgsforskning.no.