Sykepleie i fengsel – en lite belyst kommunal helsetjeneste

Sykepleierne i norske fengsler er tilsatt av kommunen, men har arbeidshverdagen bak murene. – Til tross for den viktige rollen sykepleierne har i fengslene, har de hittil fått svært lite oppmerksomhet i faglitteraturen i Norge, forteller førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved SOF, sør. Han leder nå et forskningsprosjekt hvor han sammen med to UiA-kolleger belyser ulike sider ved den sammensatte arbeidshverdagen til sykepleierne i den kommunale fengselshelsetjenesten. I den første artikkelen fra prosjektet, utgitt i antologien «Verdier i konflikt» på Cappelen Damm Akademisk, retter han blikket mot hvordan sykepleierne ser på rollen i fengslet og samarbeidet med kriminalomsorgen. Kapitlet er skrevet sammen med professor Inger Beate Larsen og gir et sjeldent innblikk i helse- og omsorgsarbeid i en lukket straffeinstitusjon. Teksten kan leses gratis her.

Samarbeid mellom kommuner: Ikke bare størrelsen det kommer an på

Bjørnulf Arntsen

I en ny studie, publisert i det anerkjente tidsskriftet «Social science & medicine», har Bjørnulf Arntsen samlet inn og analysert data fra 266 kommuner med legevaktsamarbeid. Studien gir ny og viktig kunnskap om samarbeidet mellom norske kommuner:  – Den tradisjonelle forståelsen av interkommunalt samarbeid innen helse har vært uløselig knyttet til kommunestørrelse. Denne studien viser imidlertid at det er kvaliteten og utformingen av selve samarbeidet som er avgjørende for hvilke muligheter og begrensninger som ligger i en slik type samarbeid, sier Bjørnulf, som er daglig leder ved SOF, sør. I artikkelen, som han har skrevet sammen med to UiA-kolleger, kommer det også frem at tilliten og enigheten mellom deltakerne ser ut til å styrkes ved bruk av mer sentraliserte styringsformer, begrensning av antall deltakere og økt stabilitet over tid. Les hele artikkelen her.