– Våre fremste samarbeidspartnere

I to junidager var over tjue ansatte fra SOF, sør og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenestene (USHT’ene) samlet til det årlige regionale fagseminaret – denne gang i Langesund. Der ble det god tid til å dele erfaringer og få ny kunnskap for de ansatte i Vestfold, Telemark og Agderregionen. VR-teknologi og personvern, demensplan og forskningsetikk, Omsorgsbibliotekets kunnskapsoppsummeringer og trygghetsstandarden var bare noen av temaene som ble tatt opp. «SOF og USHT regionalt her i sør har god tradisjon for et tett samarbeid. USHT’ene er våre fremste samarbeidspartnere, og de forbinder oss med kommunene, ansatte i tjenestene, pårørende, sluttbrukere og pasienter. Da er slike felles samlinger der vi møtes i flotte omgivelser over flere dager svært verdifulle», sier Per Gunnar Disch ved SOF, sør som ledet seminaret sammen med Heidi Johnsen fra USHT Telemark.

Underveisrapporten fra Leve hele livet er publisert

Leve hele livet skal støtte kommunene i arbeidet med å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstjenester. På oppdrag fra Helsedirektoratet har OsloMet, i samarbeid med Vista Analyse, undersøkt hvordan kommunene jobber med kvalitetsreformen. Funnene er beskrevet i underveisrapporten «Leve hele livet i kommunene». Les mer her.

Oppdatert forskningshåndbok

Hvordan kan kommunene bidra til og legge til rette for forskning på egne helse- og omsorgstjenester? Svaret kan du finne i «Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester – en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning». SOF, sør og SOF, vest lanserte boken i 2014. Den var laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nå starter Per Gunnar Disch (bildet) og medforfatterne arbeidet med en oppdatert versjon av boken. Les mer her.

– Gå for generasjonspark!

Da Per Gunnar Disch (bildet) ved SOF sør fikk vite at Porsgrunn kommune hadde planer om å renovere et parkområde, kontaktet han eldrerådet. Sammen fremmet de forslag om å etablere en generasjonspark i samarbeid med lokalsamfunnets institusjoner. – En generasjonspark skal fungere som en møteplass i byen eller lokalsamfunnet på tvers av aldersgrupper og innby til ulike aktiviteter på tvers av generasjonene, forteller Per Gunnar, som kobler arbeidet med parken til kvalitetsreformen Leve hele livet. Les mer om generasjonsparken her.

Hva er viktig for eldre pasienter?

I en ny studie har stipendiat Elin Rogn Nilsen ved SOF, sør intervjuet eldre personer, som nylig var utskrevet fra sykehuset til eget hjem, om hva de mener er viktig i de ulike fasene av pasientforløpet. Pasientene ble intervjuet 3-4 uker etter utskrivning fra sykehus og på nytt seks måneder senere. Ett av funnene hennes er at mange eldre ikke forstår hensikten med «Hva er viktig for deg?»-spørsmålet, som skal prege de personsentrerte helse- og omsorgstjenestene. Både selve ordlyden i setningen og meningen med tilnærmingen er uklart for mange av de eldre Elin intervjuet. – Det må vi ta lærdom av i den videre utviklingen av konseptet, sier hun i et intervju med ks.no. Les hele intervjuet her.