– Helsepersonellkommisjonens kritikkverdige rapport

Denne våren la den regjeringsoppnevnte Helsepersonellkommisjonen (HPK) frem rapporten «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste». I en fersk kronikk på Khrono.no problematiserer førsteamanuensis Linda Madsen ved SOF, sør (bildet) flere sider ved denne rapporten: – Det positive med HPKs rapport, er at den åpenbarte behovet for å belyse en rekke tattforgittheter. Den trigget forskere, hvorav noen er sitert i rapporten, til å formidle sin kunnskap enda tydeligere og bredere. Det skremmende er imidlertid definisjonsmakten og gjennomslagskraften rapporten raskt fikk — til tross for at den verken svarer på mandatet eller behandler det bakgrunnsmaterialet tiltakene tuftes på en kompetent måte. Les kronikken i sin helhet her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *