Slik kan du lykkes med interkommunalt samarbeid

Bjørnulf Arntsen ved SOF, sør har forsket på samarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester. Basert på data fra 266 kommuner fant han at det særlig er seks faktorer som er viktige for å lykkes i et slikt tverrkommunalt samarbeid: tillit, begrenset antall deltakere, varighet, formalisert avtale, sentralisert styring og stort vertskap. Klikk her for å lese intervjuet med Bjørnulf om forskningen og funnene hans.

Vigdis Aaltvedt disputerer 9. februar

Torsdag 9. februar er en stor og viktig dag for oss i SOF, sør. Da disputerer vår stipendiat Vigdis Aaltvedt (bildet) for doktorgraden på en avhandling om tildelings- og tilretteleggingsprosessen for tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens. Disputasen foregår fysisk på Universitetet i Sørøst-Norge, men kan også følges digitalt via Zoom. Lenke til disputas og mer informasjon om avhandlingen finner du her.

Verdige liv er viktig for alle. Hos innsatte kan det fort bli oversett.

– Det er problematisk når fengselsansatte ser det som sitt oppdrag å endre de innsatte. Men det er også problematisk hvis kriminalomsorgen ikke har tid til å hjelpe de som er i fengsel. Det sier professor Terje Emil Fredwall ved SOF, sør. Sammen med professor Geir Heivoll fra Politihøgskolen er han redaktør for boka «Straffens etikk», som denne høsten ble utgitt på Scandinavian Academic Press. Les mer om boka og Terjes tanker om endringsarbeid i kriminalomsorgen i dette intervjuet på omsorgsforskning.no.

– Våre fremste samarbeidspartnere

I to junidager var over tjue ansatte fra SOF, sør og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenestene (USHT’ene) samlet til det årlige regionale fagseminaret – denne gang i Langesund. Der ble det god tid til å dele erfaringer og få ny kunnskap for de ansatte i Vestfold, Telemark og Agderregionen. VR-teknologi og personvern, demensplan og forskningsetikk, Omsorgsbibliotekets kunnskapsoppsummeringer og trygghetsstandarden var bare noen av temaene som ble tatt opp. «SOF og USHT regionalt her i sør har god tradisjon for et tett samarbeid. USHT’ene er våre fremste samarbeidspartnere, og de forbinder oss med kommunene, ansatte i tjenestene, pårørende, sluttbrukere og pasienter. Da er slike felles samlinger der vi møtes i flotte omgivelser over flere dager svært verdifulle», sier Per Gunnar Disch ved SOF, sør som ledet seminaret sammen med Heidi Johnsen fra USHT Telemark.

Underveisrapporten fra Leve hele livet er publisert

Leve hele livet skal støtte kommunene i arbeidet med å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstjenester. På oppdrag fra Helsedirektoratet har OsloMet, i samarbeid med Vista Analyse, undersøkt hvordan kommunene jobber med kvalitetsreformen. Funnene er beskrevet i underveisrapporten «Leve hele livet i kommunene». Les mer her.

Oppdatert forskningshåndbok

Hvordan kan kommunene bidra til og legge til rette for forskning på egne helse- og omsorgstjenester? Svaret kan du finne i «Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester – en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning». SOF, sør og SOF, vest lanserte boken i 2014. Den var laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nå starter Per Gunnar Disch (bildet) og medforfatterne arbeidet med en oppdatert versjon av boken. Les mer her.