Sykepleie i fengsel – en lite belyst kommunal helsetjeneste

Sykepleierne i norske fengsler er tilsatt av kommunen, men har arbeidshverdagen bak murene. – Til tross for den viktige rollen sykepleierne har i fengslene, har de hittil fått svært lite oppmerksomhet i faglitteraturen i Norge, forteller førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved SOF, sør. Han leder nå et forskningsprosjekt hvor han sammen med to UiA-kolleger belyser ulike sider ved den sammensatte arbeidshverdagen til sykepleierne i den kommunale fengselshelsetjenesten. I den første artikkelen fra prosjektet, utgitt i antologien «Verdier i konflikt» på Cappelen Damm Akademisk, retter han blikket mot hvordan sykepleierne ser på rollen i fengslet og samarbeidet med kriminalomsorgen. Kapitlet er skrevet sammen med professor Inger Beate Larsen og gir et sjeldent innblikk i helse- og omsorgsarbeid i en lukket straffeinstitusjon. Teksten kan leses gratis her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *