Hva er viktig for eldre pasienter?

I en ny studie har stipendiat Elin Rogn Nilsen ved SOF, sør intervjuet eldre personer, som nylig var utskrevet fra sykehuset til eget hjem, om hva de mener er viktig i de ulike fasene av pasientforløpet. Pasientene ble intervjuet 3-4 uker etter utskrivning fra sykehus og på nytt seks måneder senere. Ett av funnene hennes er at mange eldre ikke forstår hensikten med «Hva er viktig for deg?»-spørsmålet, som skal prege de personsentrerte helse- og omsorgstjenestene. Både selve ordlyden i setningen og meningen med tilnærmingen er uklart for mange av de eldre Elin intervjuet. – Det må vi ta lærdom av i den videre utviklingen av konseptet, sier hun i et intervju med ks.no. Les hele intervjuet her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *