Om KFP

Kommuneforskningsprogram (KFP) gir mulighet til masterstudenter ved både UiA og USN til å jobbe med arbeidsrelevante, praksisnære problemstillinger i hovedoppgaven. Senter for omsorgsforskning (SOF) har tett samarbeid med kommunene for å hente inn behov for forskning-, og innovasjon fra helsetjenestene.

Studentene som deltar i programmet får gode fordeler:

  • veiledning fra både SOF og kommunen
  • masterstipend på 10.000 NOK
  • mulighet til publisering av oppgaven
  • mulighet til fremtidig stipendiatstilling