Digital måltidsplanlegger til utviklingshemmede

Målgruppe

Mastergradsstudenter fra de flere studieprogram.

Bakgrunn for prosjektet

Personer med utviklingshemming har betydelig høyere grad av sykdommer som kan knyttes til livsstil og ernæring enn i befolkningen generelt (Naku.no). En hovedutfordring er at de fleste med utviklingshemming har veldig høy risiko for å utvikle overvekt eller fedme (Naku.no), noe som kan skape redusert forventet levetid og unødige lidelser for den det gjelder (Sandberg et al. 2017). Kostholdet blir ofte en utfordring for mange når de flytter hjemmefra til tilrettelagt bolig, og det er et anerkjent problem at det mangler kunnskap, rutiner og verktøy for å sikre et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming som bor i og flytter til tilrettelagt bolig (Ersfjord og Tømmervold 2020). Det er også mangel på forskning på tematikken (Hope 2018).

For å øke kompetansen i kosthold og ernæring for ansatte og brukere i tilrettelagte boliger har USHT Vest utviklet en digital måltidsplanlegger USHT – Måltidsplanlegger (usht-kokebok.net) som skal bidra til at personer med utviklingshemming skal få mulighet til å lage gode og sunne oppskrifter basert på egne valg og preferanser. USHT Vest ønsker forskning tilknyttet utviklingen og implementeringen av den digitale måltidsplanleggeren.

Samarbeidspartnere

USHT Vestfold, Sandefjord kommune, Senter for omsorgsforskning Sør, Senter for e-helse UiA og Vernepleierutdanningen UiA.

Mulig problemstillinger

  • Hvilke brukerbehov og brukerkrav kan identifiseres i co-design og testing av den digitale måltidsplanleggeren?
  • Hvilke hemmere og fremmere eksisterer for implementering av den digitale kokeboken i boliger for personer med utviklingshemming?

Forskningsmetode

Mulige datainnsamlingsmetoder: Det er ønskelig med masterstudenter med kunnskap om samskapingsmetodikk i utvikling av velferdsteknologi og/eller kunnskap om etnografisk og kvalitativ forskning.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Krisztina Czinki
Tel.: +47 90 239 702