Voksenskole for personer med kognitiv svikt – et bidrag til livslang læring

Prosjekteier: Norske Kvinners Sanitetsforening