– Særdeles viktige bidrag til forståelsen av verdibrytninger

Førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved SOF, sør har sammen med UiA-kollega Odin Lysaker vært redaktør for antologien «Verdier i konflikt». Tolv forskere har her tatt for seg ulike verdikonflikter og måten disse utspiller seg på i arbeidsliv og det offentlige rom. I en anmeldelse nylig ble resultatet rosende omtalt av dosent emeritus Lars Gunnar Lingås. «Denne antologien gir særdeles viktige bidrag til forståelsen av kulturelle, livssynsrelaterte, politiske og faglige motsigelser i dagens Norge», skriver Lingås om boka, som spenner over temaer fra kommunal fengselshelsetjeneste, barnets beste i barnevernet, polygame ekteskap, og selvbestemmelse for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, til hvordan hat kan forstås som moralsk ressurs for overlevende etter 22. juli. Klikk her for å laste ned boka gratis. Les hele anmeldelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *