Pågående prosjekter

  • The politics of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services. Planlagt tidsperiode 2020-2023
  • Boligvel. Helhetlig tilnærming i det boligsosiale arbeidet. Planlagt tidsperiode:  2019-2022.
  • Diskurser i norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.  Planlagt tidsperiode:  2016-2021.
  • Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders? Planlagt tidsperiode:  2019-2022.
  • European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.
  • Evaluering av nytt omsorgskonsept for personer med demens i Strømmehaven, Kristiansand kommune (2018-2021). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.
  • Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking. Planlagt tidsperiode:  2019-2022.
  • Implementering av kvalitetsreformen «Leve hele livet». Planlagt tidsperiode:  2019-
  • InnArbeid: Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi. Planlagt tidsperiode:  2017-2021.
  • Tjenesteshop Larvik. Planlagt tidsperiode:  2018-2021