Fersk frivillighetsplan skal styrke fellesskapet

I oktober ble frivillighetsplan for Sandefjord kommune, «Et styrket fellesskap», vedtatt. I planen, som er resultatet av et toårig samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning, kommunen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), angis det fem konkrete mål og 33 tiltak for gjennomføring i 2019/2020.

– Planen er i tråd med de føringer som ligger i kvalitetsreformen «Leve hele livet», forteller førstelektor Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning, sør (bildet).

Frivillighetsprosjektet «Et styrket felleskap» i Sandefjord kommune, som er økonomisk støttet av Fylkesmannen i Vestfold, har en målsetting om å styrke det systematiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentralene, enkeltpersoner og helse- sosial og omsorg. I arbeidet med planen har prosjektet gjennomført en kartlegging, spesielt av frivilligheten i Vestfold fylke og i Sandefjord kommune.

– Noen av de sentrale tiltakene i planen er en overordnet frivilligkoordinator, frivillighetskontakter, frivilligråd og etablering av frivilligforum med kontaktpersoner innen frivillighet i ulike kommunalområder med faste møtepunkter, sier Per Gunnar Disch.

Sammen med Ida Eide Johansen i USHT Vestfold har han også skrevet sluttrapporten «Veien mot en frivillighetsstrategi», som oppsummerer noen av de viktigste innspillene som er kommet fra frivilligheten, kommune og politikere.