Forslag til masteroppgave om Basiskompetanse

Målgruppe

Mastergradsstudenter fra flere studieprogrammer ved UiA eller USN.

Bakgrunn for prosjektet

Basiskompetanse – modulbasert opplæringstilbud – tilbyr faglig opplæring i 13 temaområder knyttet til multimorbiditet. Basiskompetanse er noe alle ansatte i tjenestene bør ha. Opplæringen omfatter går

Samarbeidspartnere

USHT Agder vest, Senter for omsorgsforskning sør, Kristiansand kommune, UiA institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Mulig problemstilling

Forskningsmetode