Lyst til å forske på pasient- og brukerklager?

Foto: "Shutterstock"

Hva kan vi lære av klager på helse- og omsorgstjenester? Et spennende doktorgradsprosjekt er nettopp lyst ut ved Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Agder. Vi ønsker gjennom dette arbeidet å få mer kunnskap om de negative henvendelsene og klagene som pasient- og brukerombudene i Norge mottar fra brukere, pasienter og pårørende. Stillingen er aktuell for deg som har master i samfunnsvitenskapelige disipliner, humanistiske fag eller helse- og sosialfag. Søknadsfrist er 14. april. Les utlysningsteksten her.