Kick-off for forskningsprosjekt Voksenskolen

Bilde: deltakere på kick-off
Bildeeier: USHT Agder øst

Grimstad kommune startet i 2019 opp et nytt og innovativt aktivitetstilbud til personer med demenssykdom. Voksenskolen har åpent to dager i uken, med plass til 8 elever hver dag. Skolen bygger på prinsippet om livslang læring og har fokus på kognitiv trening, fysisk aktivitet, ADL- trening samt sosialt samvær.

Sommeren 2021 fikk vi midler fra Stiftelsen DAM via Norske Kvinners Sanitetsforening til å forske på nytten for elevene og deres pårørende. Senter for omsorgsforskning, sør skal utføre forskningen.

21. oktober 2021 hadde vi kick-off samling på Strand hotell for starten på forskningsprosjektet Voksenskolen. Her var elever, pårørende, frivillige lag og foreninger, lærere, forskere og andre støttespillere samlet for å få informasjon både om skolen og om forskningen.

Skrevet av Breit Westbye, USHT Agder øst