Aktuelle prosjekter til KFP

På denne siden finner du en oversikt over aktuelle prosjekter til masteroppgave. Det er mulig å velge fra disse prosjektforslagene eller komme med egne problemstillinger i søknaden til KFP. Prosjektene er lagt ut løpende.

Digital måltidsplanlegger til utviklingshemmede

USHT Vestfold har utviklet en digital kokebok, som skal støtte både ansatte i tjenestene og personer med utviklingshemming i hvordan ta bedre kostholdsvalg. Les mer om prosjektforslaget.

Voksenskolen for personer med demens

Grimstad kommune i samarbeid med USHT Agder øst åpnet Voksenskolen for personer med demens våren 2019. Vi ønsker å utforske hvilke erfaringer og eventuell nytte dette tilbudet kan ha for elever, pårørende og ansatte. Les mer om prosjektforslaget.

Dementia Friendly Living Spaces

This project is exploring the living qualities of Strømmehaven in Kristiansand. Read more about in the project descrition.

Basiskompetanse

Basiskompetane er en modulbasert opplæringstilbud utviklet av Kristiansand kommune og USHT Agder vest. Målet med basiskompetanse er at alle ansatte i kommunale tjenestene får grunnleggende kompetanse på viktige fagområder knyttet til multimorbiditet. Les mer om prosjektforslaget.