> Hjem / REGIONAL KONFERANSE / Aktiv omsorg-meningsfull hverdag?Aktiv omsorg-meningsfull hverdag?

Senter for omsorgsforskning-Sør arrangerer regional konferanse 22.april 2015 kl.09.30-15.00 i Filadelfia sine lokaler på Harebakken i Arendal.

Tema for konferansen er Aktiv omsorg-meningsfull hverdag?

Meld.St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg beskriver morgendagens omsorgstjeneste der samarbeid /samspill med brukere og pårørende, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker vil få større betydning.

Likeså beskrives en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet..

Med denne konferansen ønsker Senter for omsorgsforskning-Sør og sette fokus på samarbeid mellom det frivillige og det offentlige tjenesteapparatet. Frivillig sektor kan gjøre en forskjell

Målgruppe:

Utviklingssentre for institusjon og hjemmetjenester, Helse- og omsorgspersonell, politisk og administrativ ledelse i kommunen, Frivilligsentraler, frivillige organisasjoner.Deltakeravgift kr.600(inkl.mva)

Last ned hele programmet til konferansen her

Påmelding kan gjøres på e-post til torhild.k.gregersen@uia.no fram til 20.april


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.