> Hjem / PUBLIKASJONER / RapporterRapporter

Her er en oversikt over rapporter publisert fra Senter for omsorgsforskning - Rapportserie

2017

Lorentzen,G. Suksesser og snubletråder. Oppsummering av opplæringsprogrammet Aktiv omsorg. Rapportserie 1/2017.

2016

Hauge,S og Helleberg, K M.  Med hvilke omsorgstjenester skal kommunen møte barn og unge som har funksjonsnedsettelser? Evaluering av et prøveprosjekt i Sandefjord kommune. rapportserie nr 12/2016

Riis,R og Hauge, S. FRISK BRIS, En evaluering av rehabiliteringsvirksomheten Frisk Bris i Bamble kommune Rapportserie nr. 11/2016

Disch.P.G,Johansen,I.E : Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming. Evaluering av et e-læringsprogram. Rapportserie nr 7/2016

2015

Dale,B,Folkestad,B, Førland,O. Hellesø,R.,Moe,A., Sogstad,M. Er tjenestene fortsatt "på strekk"?- Om utviklingstrekk i helse-og omsorgstjenestene i kommunene fra 2003 til 2015. Senter for omsorgsforsknings rapportserie nr 12/2015

Disch PG, Bakke Åsen E. Aksjon sommerjobb. Et bidrag til aktiv omsorg og framtidig rekruttering. En evaluering. Rapportserie Senter for omsorgsforskning. Rapport nr.2/2015

Disch PG,  Johnsen H. Prioritering og kompetanse i bruk av velferdsteknologi i kommunene i Telemark, Vestfold og Buskerud. Rapportserie Senter for omsorgsforskning. Rapport nr. 7/2015

Pheiffer CFF, Skeie NO, Hauge S. Lia I, Eilertsen I. Towards a Safe Home <living-behavior Classification as a Method to detect Unusual behavior for People Living Alone. 

 2014

Olav Dalland,Om å bli vernepleier på jobben.En modell for utdanning i helse-og sosialfag:Evaluering av Modulbasert kompetanseheving i bachelor vernepleie deltid ved Høgskolen i Telemark 2009-2013

Åshild Slettebø, Helga Tofte Kjøstveit og Ulrika S'oderhamn. Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust-og Vest-Agder (EEKAVA)

Einar Vetvik og Per Gunnar Disch. Kommunal omsorg-i plan? Status 2011-utfordringer mot 2025.2.utgave.

2013

Grete Vabo. Dokumentasjon av sykepleie:et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal

Einar Vetvik og Per Gunnar Disch. Kommunal omsorg-i plan? Status 2011-utfordringer mot 2025.

Astrid Sandmoe og Marit Skraastad. Vold i nære relasjoner:Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep-med fokus på hjemmetjenestens pasienter.

2012

Vibeke Bostrøm og Per Gunnar Disch. Lindrende omsorg ved livets slutt. En evaluering av et kompetanseutviklingsprogram i Vestfold.

Per Gunnar Disch og Gro Lorentzen. Aktiv omsorg:prioritering, kompetanse og kompetansebehov

Aud Findahl Dahl og Mariann Fossum. Bo trygt og godt hjemme. En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi.

Bjørnulf Arntsen og Runar Bakken. Holdninger til formell utdanning blant ufaglærte innen kommunal pleie-og omsorgssektor:et klasseperspektiv.

Fagrapporter fra Senter for Omsorgsforskning Sør kan bestilles her:

http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning/Forskningssamarbeid/Senter-for-omsorgsforskning-Soer/Bestilling-av-rapporter


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.