> Hjem / OM SENTERETOM SENTERET

Omsorgsfeltet vil i årene som kommer stå overfor betydelige utfordringer og behovet for økt kunnskap og kompetanse vil være stort. Universitetet i Agder har i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) opprettet Senter for omsorgsforskning, sør der styrking av praksisnær forskning og formidling i regionen vil være en overordnet målsetting.

 

Senter for omsorgsforskning, sør er ett av i alt 5 regionale sentre i Norge opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008. Senteret er fysisk lokalisert med en avdeling ved Fakultet for helse- og idrettsfag (UiA) i Grimstad og en avdeling ved Høgskolen i Sørøst-Norge,Fakultet for helse og sosialfag i Porsgrunn. Geografisk nedslagsfelt er fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Senteret ledes av daglig leder Bjørnulf Arntsen og professor Bjørg Dale ivaretar det faglige ansvaret.
 
Klikk her for oversikt over alle sentrene  
   

Senter for omsorgsforskning, sør har opprettet en egen styringsgruppe som skal følge med, beslutte og gi innspill i saker som er relevant for senteret (se oversikt nederst på siden). Det er også etablert en faglig referansegruppe med bred representasjon som skal gi styringsgruppen råd i saker som angår den faglige virksomheten.Senterets visjon er å bidra til samhandling og forskning for å styrke og utvikle den kunnskapsbaserte helse-og omsorgstjenesten i kommunene. Utvikling av ny og bedre kunnskap og formidling av denne til kommuner i regionen vil være en prioritert oppgave. Sentralt i dette arbeidet vil være å knytte kontakt med aktuelle miljøer innen de enkelte kommunene, her er utviklingssentrene i regionen en viktig samarbeidspartner.Tematisk vil forskning på eldre og funksjonshemmede, psykisk helse, aktiv omsorg, rekruttering og helsetjenesteforskning stå sentralt, men også andre områder innen omsorgsfeltet vil være aktuelle. Senteret vil med andre ord ha et bredt faglig nedslagsfelt med fokus på alt fra overordnede styringsprosesser til de mange som arbeider med omsorg i sitt daglige arbeid. Med utgangspunkt i senterets ressurstilgang håper man å kunne rekruttere flere nye medarbeidere og igangsette nye forsknings- og utviklingsprosjekter innen omsorgsfeltet.

 
   
   

Styringsgruppe:
Kari Hansen Berg: Instituttleder Fakultet for helse- og idrettsfag, UiA
Veslemøy Rabe, Fakultetsdirektør, Fakultet for helse- og idrettsfag, UiA
Bjørg Dale, Professor /faglig leder, Senter for omsorgsforskning, UiA

Kari Brodtkorb, Førstelektor, Universitetet i Agder
Bjørnulf Arntsen, Daglig leder, Senter for omsorgsforskning, UiA
Per Gunnar Disch, Institutt for Helsefag HF, HSN
Heidi Kapstad, Dekan, Institutt for Helse- og sosialfag, HSN
Kathrine Cappelen, Forsker,Stedlig leder, Institutt for Helse-og sosialfag, HSN

Margun Øhrn: Helse- og omsorgssjef, Songdalen kommune

Ellinor Bakke Åsen, Leder for FoU enheten, Sandefjord kommune og USHT Vestfold

Ragni McQueen Leifson, Adm.leder Senter for eHelse, UiA

 

Faglig referansegruppe:

Elisabeth Holen-Rabbersvik, FoU leder Songdalen kommune

Heidi Johnsen, USHT, Telemark

Hege J. Holmern, Samhandlingssjef Sykehuset i Telemark

Ragnhild Spilker, Nasjonalt senter for migrasjonshelse-NAKMI

Øystein Reinhardtsen, Daglig leder Kirkens Bymisjon

Christiane Ødegaard, KS Agder

Kari Midtbø Kristiansen, Daglig leder nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Per S. Stordrange, Fylkets eldreråd, Vest-Agder

Hans A. Hauge, Fakultet- Senter for sosialt entreprenørskap, HSN


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.