> Hjem / NYHETER / Vil ha svar om eldres ernæringVil ha svar om eldres ernæring

    En omfattende undersøkelse om eldre på Agder skal gi mer kunnskap om oppfølging av dem som står i fare for underernæring. I disse dager svarer 450 eldre over 65 år på Agder på en undersøkelse om fare for underernæring, og hvordan de vurderer egen helse i dagliglivet (Agderposten 8. juni 2009).

I disse dager svarer 450 eldre over 65 år på Agder på en undersøkelse om fare for underernæring, og hvordan de vurderer egen helse i dagliglivet.

Solveig Tomstad, stipåendiat ved Universitetet i Agder (UiA) utfører undersøkelsen som er en del av forskningsprosjektet "Å være eldre og i fare for underernæring". I dag skal eldre bo hjemme lengst mulig. Derfor er det ekstra viktig å undersøke hvordan de selv anser sin helse og egenomsorg - det vil si evne til å gjøre de aktiviteter som er med på å opprettholde liv, helse og velvære, sier Tomstad.

Vite mer
De eldre blir spurt ut om ernæring, og hvordan de ser sitt eget matinntak i forhold til sin egen helse. De skal svare på spørsmål om mat og måltider, og hvordan de opplever forutsigbarhet og mening i hverdagen, forteller hun.

I en senere oppfølgingsstudie skal Tomstad utføre dybdeintervjuer på ti av dem som svarer på spørreundersøkelsen, og som kan være i fare for underernæring. Vi vet at eldre er en sårbar gruppe når det gjelder underernæring. Psykologiske og sosiale forhold spiller inn. Sykdom og medikamentbruk påviker også eldres matlyst, sier Tomstad.

Målet med forskningsprosjektet er å styrke oppfølging av eldre som står i fare for underernæring. Vi ønsker å få mer kunnskap om eldres ernæring, og i fremtiden bidra til å utnytte potensialet for egenomsorg, sier Tomstad.

Undersøkelsene er en del av Tomstads doktorgradsavhandling. Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med professor Olle Söderhamn.

Skal anvendes i praksis
Forskningsprosjektet er knyttet til UiAs Senter for omsorgsforskning - Sør som ble åpnet i desember i fjor.
Senteret er fortsatt i startfasen. Nå begynner arbeidet med å etablere kontakt med kommuner både i Aust- og Vest-Agder, forteller daglig leder Bjørnulf Arntsen. Senteret skal drive praksisnær forskning, det vil si forskning i samarbeid med kommunale omsorgstjenester, brukere og pårørende.

Det er viktig at både helsearbeidere og de som mottar hjelp, skal dra nytte av kunnskap fra forskningen. Forskningen har liten verdi hvis den ikke anvendes i praksis, poengterer Arntsen.

Yngre brukere
Forskningen ved Senter for omsorgsforskning - Sør skal foregå på samfunnsnivå, virksomhetsnivå og personnivå. Dette kan omhandle alt fra overordnet politisk styring og organisering, til praktisk utøvelse av omsorg i det daglige, forteller Arntsen.

Forskning på eldreomsorg vil stå sentralt, men også omsorgsarbeid knyttet til temaer som psykisk helse, rus og andre områder.

Stadig flere benytter seg av kommunale omsorgstjenester, dette gjelder særlig yngre brukere under 67 år. Kommunene er blitt pålagt nye omsorgsoppgaver som omfatter nye grupper. Disse endringene fører til stadig strengere krav når det gjelder ny kunnskap.

Ingjerd Sørli, Agderposten

Les også: Sjekker eldres kost (NRK-Sørlandet)

 

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.