> Hjem / NYHETER / Torunn Kitty Vatnøy er i gang med...Torunn Kitty Vatnøy er i gang med nytt doktorgradsprosjekt

Torunn Kitty Vatnøy's doktorgradsprosjekt er knyttet til Senter for Omsorgsforskning, Universitetet i Agder, Grimstad og har tittelen «Sykepleiekompetanse ved kommunale akutte døgnplasser (KAD) i Norge».

Samhandlingsreformen har blant annet medført forskyvning av oppgaver og roller på tvers av forvaltningsnivå innen helse- og omsorgstjenestene. I praksis innebærer dette at kommunene skal overta en del oppgaver spesialisthelsetjenesten tidligere har hatt ansvar for.

 

Oppretting av døgntilbud i kommunene for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, er et sentralt tiltak i den forbindelse. Evalueringer av KAD tilbudet så langt, viser at utnyttelsesgraden ved enhetene er lav. Mye tyder på at utfordringene kan være knyttet blant annet til at helsepersonell i kommunene har lite erfaring med, og mangler kompetanse på å ivareta ansvar for akutt syke pasienter. Sykepleiernes erfaringer og kompetanse er lite belyst i evaluering av KAD, men helt essensielt i etablering av KAD.  Hensikten med doktorgradsprosjektet er å få økt kunnskap om hvilken sykepleiekompetanse personell ved norske KAD enheter har i dag, og hvilken sykepleiekompetanse som er viktig for å ivareta tjenestekvalitet i enhetene.  


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.