> Hjem / NYHETER / Tidsskrift for omsorgsforskningTidsskrift for omsorgsforskning

Et nytt, norsk tidsskrift for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og studenter i helse- og omsorgsfag. En ny kanal for formidling av utviklingsprosjekter ved USHT og i andre kommuner, samt forskningsprosjekter ved Senter for omsorgsforskning og andre forskningsmiljø

I forbindelse med utgivelsen ble det reklamert for det nye tidsskriftet på eHelseUKA 2015 ved Universitetet i Agder 3.juni. På bildet er det faglig leder i Senter for omsorgsforskning-Sør Bjørg Dale som deler ut flyers til Esther Hassel fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Åse Hobbesland fra Risør kommune.

I juni utgis det aller første nummeret av Tidsskrift for omsorgsforskning. Tidsskriftet vil bidra til synliggjøring av omsorgsforskning som et særskilt forskningsfelt. Formålet med tidsskriftet er å bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren.

 

Tidsskriftets målgrupper er ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og forskningsmiljøer, samt offentlige myndigheter og studenter i helse- og omsorgsfag.

Tidsskriftet er tverrprofesjonelt og har en tydelig praksisrettet profil. Hvert nummer inneholder tre fagfellevurderte vitenskapelige artikler, to-tre fagartikler, samt redaksjonelt innhold som bokanmeldelser, nytt fra konferanser og intervjuer/

portrett.

Tidsskriftet publiserer hovedsakelig på norsk, men åpner også for andre skandinaviske språk. Tidsskriftet vil i første omgang ha to utgivelser i året. Hvert nummer vil være på i underkant av 100 sider.

Kilde: Fagnytt i nord

Redaktør for tidsskriftet er professor Tor Inge Romøren.

Redaksjonen er videre sammensatt av en representant fra hvert Senter for omsorgsforskning og en representant fra USHT. Det er i tillegg ansatt en egen redaksjonssekretær.

Senter for omsorgsforskning Sør, er representert ved Bjørg Dale og Solveig Hauge. Ta gjerne kontakt på bjorg.dale@uia.no eller solveig.hauge@hit.no dersom du vurderer å publisere fag- eller forskningsartikkel, har tips om saker til tidsskriftet eller har andre spørsmål.

Tidsskriftet er tilgjengelig på www.idunn.no


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.