> Hjem / NYHETER / Ny medarbeider i OmsorgsbiblioteketNy medarbeider i Omsorgsbiblioteket

I november 2016 begynte Terje Emil Fredwall (PhD) som førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, sør. Her skal han primært arbeide med å skrive kunnskapsoppsummeringer. I løpet av våren utgis oppsummeringen «Pasientforløp for eldre og kronisk syke» (skrevet sammen med Kjersti Karoline Danielsen og Elin Rogn Nilsen), mens en kunnskapsoppsummering om pasientforløp innen rus og psykiatri planlegges å være ferdig innen utgangen av 2017. Begge disse publikasjonene vil være å finne på omsorgsbiblioteket.no, som er en nylig opprettetnettressurs fra Senter for omsorgsforskning hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Terje Emil Fredwall tok sin doktorgrad ved Universitetet i Agder, der han i 2014 leverte en avhandling om fengselsbetjentrollen i norske høysikkerhetsavdelinger. Avhandlingen er senere utgitt på Cappelen Damm Akademisk med tittelen "Murer og moral: En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter".

Forskningen hans har i hovedsak vært innenfor fengselssosiologi og profesjonsetikk, men han har også publisert artikler og kapitler om psykisk helse, åndelig omsorg, skjønnlitteratur og rus. Han er medlem av UiAs forskningsgruppe i etikk.

Terje kommer fra stillingen som førstebibliotekar ved Universitetet i Agder. Han er utdannet cand.philol. og har tidligere arbeidet som rådgiver i Justisdepartementets kriminalomsorgsavdeling og ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. 

Klikk her for å se et forskerportrett av Terje, der han på drøye to minutter presenterer seg selv og sin egen forskning: http://www.uia.no/nyheter/forskarportrett-terje-emil-fredwall


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.