> Hjem / NYHETER / Ny forskningsgruppe : Helsetjenester...Ny forskningsgruppe : Helsetjenester – Etikk og kvalitet HEK i Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Forskningsgruppen er slått sammen med tidligere forskningsgruppe Aldring og helse og blitt Helsetjenester-Etikk og kvalitet.

Mål for forskningsgruppen Helsetjenester-Etikk og kvalitet, er at alle medlemmene skal oppleve seg inkludert innen forskning og utviklingsarbeid om helsetjenester, etikk og kvalitet.

Gruppen skal bidra til god forskning og utviklingsarbeid på aktuelle tema der gruppens medlemmer kan få støtte til kompetanseoppbygging. Inklusjon i forsknings- og utviklingsprosjekter diskuteres med aktuelle medlemmer ut fra kompetanse, interesse og i samarbeid med instituttledelsen. Forskningsgruppen vil publisere og formidle forskning og utviklingsarbeid av god kvalitet til relevante målgrupper. Gruppen består av 32 medlemmer, professorer, førsteamanuenser og førstelektorer, universitetslektorer og stipendiater.

Gruppen ledes av professor Åshild Slettebø

Mer informasjon om gruppen finnes her:

http://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/heq-helsetjenester-etikk-og-kvalitet

Våre forskningstema er: Forskning på helsetjenesten, spesielt kommunehelsetjenesten, Etiske utfordringer i helsetjenesten og Kvalitet og pasientsikkerhet. Tema for andre prosjekter er blant annet: High-fidelity simulering, Serious games, Opplevd helse, e-Helse, Helserelatert livskvalitet, Opplevelse av sammenheng, Risiko for underernæring, Psykisk helse, Ensomhet, Uformell og formell omsorg, Omsorg for personer med demens, Overganger, Lindrende omsorg, Frivillighet og Instrumenttesting blant eldre mennesker.

HEK strategi for læring og utdanning for fremtiden:

HEK vil utvikle prosjekter som tar i bruk ny teknologi som ulike former for simulering, serious games og andre teknologibaserte arbeidsformer for å utvikle forskningsbaserte og framtidsrettede læringsformer

HEK strategi for Globalt mindset:

HEK skal kjennetegnes av internasjonalt og nordisk samarbeid i sine forskningsprosjekter

HEK strategi for Samfunnsengasjement og nyskaping:

HEK vil jobbe systematisk med forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med nasjonale, regionale og lokale samarbeidsaktører for å bidra til å bedre helsetjenester som tilbys brukere og pasienter med spesielt fokus på etiske utfordringer i helsetjenesten


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.