> Hjem / NYHETER / Ledersamling for Senter for...Ledersamling for Senter for omsorgsforskning på Strand Hotel Fevik

Årets utvidede samling for ledere ved Senter for omsorgsforskning ble arrangert på Strand Hotell på Fevik onsdag 20. og torsdag 21.april.

Nydelig vårvær møtte oss da vi tok fatt på ledersamlingen. Mange aktuelle saker ble diskutert eks strategiplan, omsorgsforskningskonferanse høsten 2016,nytt fra kommunikasjonsavdelingen.

Vi hadde invitert gjester fra våre vertsinstitusjoner på Høgskolen Sørøst-Norge og Universitetet i Agder fra middag om kvelden onsdag.

Programmet torsdag besto av to deler. Første del var presentasjon av fire prosjekter som er i gang eller var avsluttet Først ut var stipendiat Bjørnulf Arntsen som fortalte fra sitt doktorgradsarbeid: Interkommunalt samarbeid om helsetjenester i Norge-Strukturer, funksjoner og konsekvenser. Deretter fortalte førstelektor Per Gunnar Disch om det nå avsluttede etterutdanningsprogrammet Aktiv omsorg. Helt slutt er det ikke, det fortsetter som en prøveordning som nettbasert studie. Pasientsikkerhetskultur i sykehjem var det tredje innslaget. Her var det forsker Kathrine Cappelen som orienterte om. Et stort og viktig arbeid som er i sin avsluttende fase. Sist ut var førstelektorene Marthe Fensli og Ragnhild Skaar som presenterte et pågående prosjekt om Frivillighet i palliativ omsorg-FRIPO. Prosjektene fikk godt fram bredden i tematikken som sentereter tuftet på.

Siste del av dagen var en presentasjon av de fire øvrige sentrene; senteret i nord, øst, vest og midt. Selv om Senter for omsorgsforskning alle er opprettet av Helsedirektoratet med samme mandat, så er de ulikt organisert og har ulike samarbeidsrelasjoner til andre forskningsinstitusjoner og organisasjoner. Dette ble en nyttig informasjon for de inviterte gjestene fra våre vertsinstitusjoner


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.