> Hjem / NYHETER / Framtidas omsorgsbilde - slik det ser...Framtidas omsorgsbilde - slik det ser ut på tegnebrettet

      Prosjektet ”Omsorg i plan” er finansiert av Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektet har sitt utgangspunkt i St. meld. 25 (2005 – 2006) ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” der regjeringen oppsummerer strategier for å møte både dagens og framtidas utfordringer i den kommunale omsorgstjenesten. Gjennom meldingen blir kommunene oppfordret til å ta tak i omsorgsutfordringene i et langsiktig perspektiv gjennom bl.a. å utvikle strategiske og handlekraftige planer. Rapporten er skrevet av Per Gunnar Disch ved Høgskolen i Telemark og Einar Vetvik ved Diakonhjemmet høgskole.

Formålet med denne rapporten er derfor å belyse hvordan framtida for omsorgstjenestene ser ut på tegnebrettet i kommune-Norge, og ut fra dette bidra til statlig, regional og kommunal politikkutforming på området.

Dette er en hovedrapport til vår oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet. Hovedvekten i rapporten ligger derfor på å framstille hovedtrekk i det datamaterialet som er samlet inn fra kommunene. Prosjektets datamateriale vil ved en senere anledning bli utdypet nærmere og analysert i artikkelform.

Prosjektet er gjennomført av Senter for Omsorgsforskning – Sør, avd. Høgskolen i Telemark. Sosiolog Per Gunnar Disch har vært prosjektleder. Høgskoledosent Einar Vetvik, ved Diakonhjemmet Høgskole, har vært prosjektmedarbeider i deltidsstilling. Per Gunnar Disch har hatt hovedansvaret for den kvantitative datainnsamlingen og Einar Vetvik har hatt ansvaret for gjennomgang av plandokumentene. Vi har samarbeidet om kvalitetssikring av opplegg for undersøkelsen og dataanalysen

Last ned hele rapporten her:


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.