> Hjem / NYHETER / 50 søkere til...50 søkere til undervisningshjemmetjenester

      Interessen for å etablere undervisningshjemmetjenester i sin kommune har vært stor. Etter søknadsfristens utløp kunne Helsedirektoratet telle hele 50 søknader fra alle landets fylker. Tidspunket for offentliggjøring av hvilke kommuner som får oppgaven med å etablere undervisningshjemmetjenester vil man komme tilbake til, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Hjemmetjenesten har de senere årene økt i omfang og kompleksitet og behovet for kompetansehevende tiltak innenfor tjenesten har vært stor. På bakgrunn av dette ble det i 2007 inngått en avtale mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre om å utvikle undervisningshjemmetjenester etter modell av undervisningssykehjem. Helsedirektoratet fikk i oppgave å etablere undervisningshjemmetjeneste i hvert av landets fylker i løpet av 2009.

Etablering av undervisningshjemmetjenester skal ha som formål å bidra til fagutvikling, praksisnær forskning, utvikling av gode læringsmiljøer og generelt økt kunnskap om tjenestens behov for kompetanseutvikling.

Les mer på Helsedirektoratets hjemmesider


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.