> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

A successful way of performing nutritional nursing assessment of older patients

        Söderhamn U, Söderhamn O. A successful way of performing nutritional nursing assessment of older patients. Journal of Clinical Nursing 2009; 18, 431-439. Bestill artikkel her

Imponert over sentrene for omsorgsforskning

        10. mars møtte representanter fra de 5 regionale sentrene for omsorgsforskning styret i Program for helse - og omsorgstjenester for å oppsummere status og drøfte videre fremdrift i utviklingen av sentrene. Norges forskningsråd er imponert over hvor langt sentrene har kommet og får ros for å jobbe med relevante forskningsspørsmål innen omsorgsområdet. Les mer

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.