> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning, sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Hvert annet år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som løfter fram kunnskap og utfordringer knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester. Personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og pasienter og pårørende får slippe til fra store og små scener. Neste konferanse blir på Quality Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2018. Tema for konferansen er «Samspill i praksis». Les mer

Ny kunnskapsoppsummering om pasientforløp og ROP-lidelser

Pasientforløpet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er gjerne langvarig og svingete. Mange av pasientene har behov for tjenester fra både kommuner og spesialisthelsetjeneste samtidig, noe som ofte har vist seg å være utfordrende. I en ny oppsummering av kunnskap ser Terje Emil Fredwall nærmere på nettopp pasientforløpet for personer med ROP-lidelser. Her løftes det frem en rekke gode erfaringer og velfungerende tiltak. Les mer

Inviterte til debatt under Nordisk Kongress i Gerontologi

De 5 Sentrene for omsorgsforskning arrangerte sammen symposiumet "Enacting integrated care" under den 24. nordiske gerontologikongressen, «Lessons of a life time», i Oslo 2.-4.mai. Hensikten med symposiet var å bidra til en kritisk debatt om forventninger til integrert omsorg, og å peke på videre utvikling i beslutningstaking, praksis og forskning. Les mer

Én av fem kommuner har for kostbar pleie og omsorg

Nesten hver femte kommune sier at helse- og omsorgstjenesten er for dyr for kommuneøkonomien deres. Ytterligere 52 prosent mener helse- og omsorgstjenesten er «litt for dyr». Dette kommer fram i en rapport utarbeidet av Einar Vetvik og Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning, sør. Les mer

Fordi de fortjener det!

Da professor Bjørg Dale ved Senter for omsorgsforskning, Sør under Arendalsuka 2017 skulle svare på hvorfor vi skal prioritere en verdig omsorg for eldre, var svaret enkelt; fordi de fortjener det. Bjørg Dale åpnet innlegget sitt med å sitere Alf Kjetil Walgermo: «Frykten for alderdommen har brent seg fast både i samfunnet som helhet og hos hver enkelt av oss. Den gamle får ikke lenger eldes med verdighet, hun blir snarere en del av et samfunnsproblem i en vaklende velferdsstat. Selv stirrer hun døden i øynene, mens vi andre spør: Hvordan skal vi få råd til å ta vare på alle gamlingene?»


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.